Vytvoriť faktúru

O.P.O. Expres Modra - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno O.P.O. Expres Modra
IČO 35708522
DIČ 2020203438
IČ DPH SK2020203438
Dátum vzniku 27 Januára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo O.P.O. Expres Modra
Dolné Otrokovce 168
92061
Dolné Otrokovce
Finančné informácie
Tržby a výnosy 217 734 €
Zisk 2 977 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0337448156, 0905424513
Fax(es) 0337448156
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 185,069
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 9,925
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 9,925
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,912
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 2,992
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 4,021
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 175,106
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 119,687
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 119,687
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 55,385
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 55,381
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 55,381
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 34
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 34
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 38
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 38
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 185,069
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 23,971
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 427
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 427
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 13,928
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 39,202
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -25,274
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,977
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 161,098
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 127,720
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 116,961
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 116,961
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 7,140
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 748
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 419
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,915
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 537
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 13,683
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 19,695
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 217,734
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 217,734
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 217,734
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 211,021
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 150,116
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,175
D. Služby (účtová skupina 51) 20,632
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 24,633
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 17,897
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 6,736
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 380
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 587
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 587
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,498
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,713
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 44,811
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,730
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,455
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 1,455
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,275
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,730
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,983
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,006
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,006
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,977
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35708522 DIČ: 2020203438 IČ DPH: SK2020203438
 • Sídlo: O.P.O. Expres Modra, Dolné Otrokovce 168, 92061, Dolné Otrokovce
 • Dátum vzniku: 27 Januára 1997
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.11.2004Nové sidlo:
   Dolné Otrokovce 168 Dolné Otrokovce 920 61
   Noví spoločníci:
   Ing. Branislav Golkovský Dolné Otrokovce 168 Dolné Otrokovce 920 61
   09.11.2004Zrušené sidlo:
   Hviezdoslavova 8 Modra 900 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Slávik Komenského 17 Modra
   28.09.2004Noví spoločníci:
   Ing. Martina Golkovská 168 Dolné Otrokovce
   Ing. Dušan Slávik Komenského 17 Modra
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martina Golkovská 168 Dolné Otrokovce Vznik funkcie: 22.12.2003
   27.09.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martina Golkovská Sládkovičova 28 Modra
   Ing. Peter Vránek Žehrianska 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Robert Gajer Za dráhou 13 Ružomberok
   01.06.1999Nové predmety činnosti:
   prípravné práce pre stavbu-maliarstvo a natieranie konštrukcií
   maliarske a natieračské práce
   výroba náterových látok /okrem náterových látok obsahujúcich jedy, žieraviny a zvlášť nebezpečné jedy/
   Noví spoločníci:
   Ing. Martina Golkovská Sládkovičova 28 Modra
   Ing. Peter Vránek Žehrianska 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Robert Gajer Za dráhou 13 Ružomberok
   31.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mirko Voda Sládkovičova 28 Modra
   Ing. Peter Vránek Žehrianska 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Mirko Voda Sládkovičova 28 Modra
   Ing. Peter Vránek Žehrianska 2 Bratislava
   27.01.1997Nové obchodné meno:
   O.P.O. Expres Modra s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hviezdoslavova 8 Modra 900 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ako aj iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v predmete podnikania
   mlynárstvo
   Noví spoločníci:
   Ing. Mirko Voda Sládkovičova 28 Modra
   Ing. Peter Vránek Žehrianska 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Mirko Voda Sládkovičova 28 Modra
   Ing. Peter Vránek Žehrianska 2 Bratislava