Vytvoriť faktúru

BEKAS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 09.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno BEKAS
IČO 35708549
DIČ 2020265049
IČ DPH SK2020265049
Dátum vzniku 04 Februára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BEKAS
Ostravská 2
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 379 655 €
Zisk -3 813 €
Aktíva 233 589 €
Vlastný kapitál -64 448 €
Kontaktné informácie
Email dercalik@bekas.sk
Webová stránka http://bekas.sk
Phone(s) +421254654741, +421254654742
Fax(es) 0254654742
Dátum aktualizácie údajov: 09.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 179,596
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 46,595
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 46,595
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 9,228
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 37,367
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 132,454
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 32,568
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 11,543
3. Výrobky (123) - /194/ 5,695
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 15,330
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 43,433
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 34,551
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 34,551
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 3,220
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 622
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,040
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 56,453
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 54,293
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,160
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 547
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 547
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 179,596
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,550
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,638
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,638
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 35,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,032
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,032
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -40,407
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 56,149
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -96,556
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,813
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 181,146
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 12,463
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 10,821
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,642
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 168,683
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 41,046
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 41,046
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 122,127
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,251
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,033
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 226
Dátum aktualizácie údajov: 09.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 379,655
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 379,655
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 17,184
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 226,861
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 130,650
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 1,321
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,333
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,306
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 380,274
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 12,922
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 122,757
D. Služby (účtová skupina 51) 135,223
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 88,025
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 64,722
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 22,702
4. Sociálne náklady (527, 528) 601
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 938
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 18,746
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 18,746
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,663
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -619
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 105,114
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 50
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 50
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,284
O. Kurzové straty (563) 343
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,941
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,234
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,853
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,813
Dátum aktualizácie údajov: 09.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 09.01.2017
 • IČO:35708549 DIČ: 2020265049 IČ DPH: SK2020265049
 • Sídlo: BEKAS, Ostravská 2, 81104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 04 Februára 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jozef Derčalík Ostravská 2 Bratislava 811 04 20.08.2003
  MUDr. Martin Derčalík Ostravská 2 Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 04 12.11.2016
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Jozef Derčalík 6 639 € (100%) Ostravská 2 Bratislava 811 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.01.2017Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Martin Derčalík Ostravská 2 Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 04 Vznik funkcie: 12.11.2016
   08.11.2006Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Derčalík Ostravská 2 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   30.09.2003Nové predmety činnosti:
   výroba kovov a kovových výrobkov (kovoobrábanie)
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Derčalík Ostravská 2 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 20.08.2003
   04.02.1997Nové obchodné meno:
   BEKAS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ostravská 2 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť