Vytvoriť faktúru

K-7 - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno K-7
IČO 35708603
DIČ 2020994976
Dátum vzniku 04 Februára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo K-7
Kýčerského 7
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 040 €
Zisk 1 333 €
Aktíva 11 921 €
Vlastný kapitál 9 457 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 11,270
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 11,270
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 11,270
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 10,857
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 413
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,270
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,790
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,745
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,745
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -928
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -928
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,333
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 480
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 480
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,040
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,040
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,040
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 171
D. Služby (účtová skupina 51) 168
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,869
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,872
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 56
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 56
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -56
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,813
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,333
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35708603 DIČ: 2020994976
 • Sídlo: K-7, Kýčerského 7, 81105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 04 Februára 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  JUDr. Bohumil Krist Stupavská 33 Bratislava 831 06 04.02.1997
  Mgr. Oliver Krist Kýčerského 7 Bratislava 811 05 25.09.2003
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  JUDr. Bohumil Krist 3 320 € (50%) Stupavská 33 Bratislava 831 06
  Mgr. Oliver Krist 1 660 € (25%) Kýčerského 7 Bratislava 811 05
  Jaroslav Krist 1 660 € (25%) Bratislava 831 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.02.2010Noví spoločníci:
   Mgr. Oliver Krist Kýčerského 7 Bratislava 811 05
   Jaroslav Krist Stupavská 33 Bratislava 831 06
   15.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Eva Kristová Stupavská 33 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Eva Kristová Stupavská 33 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 05.02.2001
   22.06.2004Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Oliver Krist Kýčerského 7 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 25.09.2003
   10.06.2003Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Bohumil Krist Stupavská 33 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 04.02.1997
   Eva Kristová Stupavská 33 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 05.02.2001
   09.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Bohumil Krist Úžiny 3 Bratislava 831 06
   Eva Kristová Úžiny 3 Bratislava 831 06
   18.06.2001Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu
   kopírovacie služby
   prenájom strojov, prístrojov a zariadení
   prenájom motorových vozidiel
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   organizovanie kurzov, školení, seminárov, konferencií
   administratívne práce
   Noví spoločníci:
   JUDr. Bohumil Krist Stupavská 33 Bratislava 831 06
   Eva Kristová Stupavská 33 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Eva Kristová Úžiny 3 Bratislava 831 06
   17.06.2001Zrušeny predmety činnosti:
   pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ján Bocko Žitná 3/a Bratislava 831 06
   PhDr. Anna Bocková Žitná 3/a Bratislava 831 06
   JUDr. Bohumil Krist Úžiny 3 Bratislava 831 06
   Eva Kristová Úžiny 3 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ján Bocko Žitná 3/a Bratislava 831 06
   28.02.2000Noví spoločníci:
   JUDr. Ján Bocko Žitná 3/a Bratislava 831 06
   PhDr. Anna Bocková Žitná 3/a Bratislava 831 06
   JUDr. Bohumil Krist Úžiny 3 Bratislava 831 06
   Eva Kristová Úžiny 3 Bratislava 831 06
   27.02.2000Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ján Bocko Žitná 3/a Bratislava 831 06
   PhDr. Anna Bocková Žitná 3/a Bratislava 831 06
   JUDr. Bohumil Krist Úžiny 3 Bratislava 831 06
   Eva Kristová Úžiny 3 Bratislava 831 06
   23.11.1998Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
   Noví spoločníci:
   JUDr. Ján Bocko Žitná 3/a Bratislava 831 06
   PhDr. Anna Bocková Žitná 3/a Bratislava 831 06
   JUDr. Bohumil Krist Úžiny 3 Bratislava 831 06
   Eva Kristová Úžiny 3 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ján Bocko Žitná 3/a Bratislava 831 06
   JUDr. Bohumil Krist Úžiny 3 Bratislava 831 06
   22.11.1998Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ján Bocko Černockého 9 Bratislava 831 05
   PhDr. Anna Bocková Černockého 9 Bratislava 831 05
   JUDr. Bohumil Krist Úžiny 3 Bratislava 831 06
   Eva Kristová Úžiny 3 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ján Bocko Černockého 9 Bratislava 831 05
   JUDr. Bohumil Krist Úžiny 3 Bratislava 831 06
   04.02.1997Nové obchodné meno:
   K-7, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kýčerského 7 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   predaj rýchloupravených jedál a nápojov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   JUDr. Ján Bocko Černockého 9 Bratislava 831 05
   PhDr. Anna Bocková Černockého 9 Bratislava 831 05
   JUDr. Bohumil Krist Úžiny 3 Bratislava 831 06
   Eva Kristová Úžiny 3 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Ján Bocko Černockého 9 Bratislava 831 05
   JUDr. Bohumil Krist Úžiny 3 Bratislava 831 06