Vytvoriť faktúru

H a T - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno H a T
IČO 35708671
DIČ 2021401888
Dátum vzniku 05 Februára 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo H a T
Hurbanova 64
92001
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 165 045 €
Zisk 731 068 €
Aktíva 2 356 843 €
Vlastný kapitál 760 284 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 939,779
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 889,356
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 889,356
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 16,500
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 872,856
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 50,423
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) -17,012
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) -17,119
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -17,119
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 107
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 67,435
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 91
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 67,344
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 939,779
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 770,908
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,200
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,200
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 6,640
2. Ostatné fondy (427, 42X) 6,640
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 731,068
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 143,763
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 141,614
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 450
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 450
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 98,020
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 20,286
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 22,858
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 2,149
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 25,108
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 25,108
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 695,045
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,165,045
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 695,045
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,470,000
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,181,385
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 18
D. Služby (účtová skupina 51) 1,127
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,065
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 103,694
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 103,694
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,071,137
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 344
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 983,660
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 693,900
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 14
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 14
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 14
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45,802
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 37,136
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 37,136
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 8,666
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -45,788
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 937,872
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 206,804
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 206,804
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 731,068
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4001898.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35708671 DIČ: 2021401888
 • Sídlo: H a T, Hurbanova 64, 92001, Bratislava
 • Dátum vzniku: 05 Februára 1997
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.11.1998Nové sidlo:
   Hurbanova 64 Hlohovec 920 01
   19.11.1998Zrušené sidlo:
   Martinčekova 17 Bratislava 821 01
   29.04.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Dolník - predseda predstavenstva Jilemnického 15 Hlohovec
   Pharm.Dr. Ľubica Herdová - člen predstavenstva Hollého 24 Hlohovec
   Mgr. Gabriela Semančíková - člen predstavenstva M.Čulena 22 Prešov
   28.04.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zbigniev Karpinský - člen predstavenstva Horská 1312/26 Partizánske
   Marta Rovenská - člen predstavenstva Spartakovská 8 Trnava
   JUDr. Rudolf Trella - predseda predstavenstva Lipského 3 Bratislava
   05.02.1997Nové obchodné meno:
   H a T, a.s.
   Nové sidlo:
   Martinčekova 17 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   prenájom hnuteľných vecí
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Zbigniev Karpinský - člen predstavenstva Horská 1312/26 Partizánske
   Marta Rovenská - člen predstavenstva Spartakovská 8 Trnava
   JUDr. Rudolf Trella - predseda predstavenstva Lipského 3 Bratislava