Vytvoriť faktúru

HESO Consulting - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno HESO Consulting
IČO 35708760
Dátum vzniku 06 Februára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HESO Consulting
Suchá 6/A
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 450 €
Zisk -3 656 €
Aktíva 6 263 €
Vlastný kapitál 4 018 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0905710130
Mobile phone(s) 0905710130
Dátum aktualizácie údajov: 28.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 1
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2,023
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 480
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 793
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 2,024
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 361
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,672
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,672
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 667
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -3,322
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,656
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,663
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,213
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 119
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,094
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 450
Dátum aktualizácie údajov: 28.01.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 4,450
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 4,450
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 5,779
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,779
C. Služby (účtová skupina 51) 3,300
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 700
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,329
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -629
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,367
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,367
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,367
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,696
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,656
Dátum aktualizácie údajov: 28.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 28.01.2016