Vytvoriť faktúru

JÁNOŠÍK Holding - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 16.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno JÁNOŠÍK Holding
IČO 35708883
Dátum vzniku 07 Februára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JÁNOŠÍK Holding
Hálova 5
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 403 651 €
Zisk 52 325 €
Aktíva 2 944 242 €
Vlastný kapitál -2 065 513 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903403089
Dátum aktualizácie údajov: 16.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,886,619
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,627,895
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,627,895
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,383,194
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,244,701
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,258,724
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 2,170,000
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 2,170,000
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 7,081
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 7,081
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,081
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 81,643
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 120
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 81,523
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,886,619
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 156,813
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 187,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -89,483
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 63
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -89,546
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 52,325
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,726,806
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,657,510
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 4,657,510
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 4,657,510
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 68,046
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 60,832
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 60,832
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 241
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 332
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 204
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,437
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,250
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,250
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 3,000
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 3,000
Dátum aktualizácie údajov: 16.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 403,661
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 403,651
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 403,650
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 245,268
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 32,789
D. Služby (účtová skupina 51) 63,627
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 7,363
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 5,561
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,802
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 37,813
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 97,757
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 97,757
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,919
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 158,383
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 307,234
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 10
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 10
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 105,106
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 104,750
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 104,750
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 356
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -105,096
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 53,287
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 962
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 962
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 52,325
Dátum aktualizácie údajov: 16.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 16.11.2016
 • IČO:35708883
 • Sídlo: JÁNOŠÍK Holding, Hálova 5, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Februára 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Wilhelm Weiss Lindengasse 60/35 Wien A - 1070 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Černyševského 15 Bratislava 07.02.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Wilhelm Frank Kommanditgesellschaft 6 639 € (100%) Wien 1070 Rakúsko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.04.2005Noví spoločníci:
   Wilhelm Frank Kommanditgesellschaft Lindengasse 60/30 Wien 1070 Rakúsko
   25.11.1999Nové sidlo:
   Hálova 5 Bratislava 851 01
   07.02.1997Nové obchodné meno:
   JÁNOŠÍK Holding s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Wilhelm Weiss Lindengasse 60/35 Wien A - 1070 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Černyševského 15 Bratislava