Vytvoriť faktúru

DALTON & PARKES BRATISLAVA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DALTON & PARKES BRATISLAVA
IČO 35708905
DIČ 2020252707
IČ DPH SK2020252707
Dátum vzniku 07 Februára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DALTON & PARKES BRATISLAVA
Panenská 6
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 246 207 €
Zisk 17 609 €
Aktíva 1 576 391 €
Vlastný kapitál 185 636 €
Kontaktné informácie
Email gabrielova@iuris.sk
Phone(s) 0259980530
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,498,326
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,426,600
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 361,600
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 173
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 295,427
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 66,000
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 1,065,000
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 1,065,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 70,124
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 61,615
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 18,352
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 18,352
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 42,000
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,306
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -1,043
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 8,509
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,062
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 7,447
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,602
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 296
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 1,306
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,498,326
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 203,244
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 268,871
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 268,871
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 26,887
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 26,887
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -110,123
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 60,887
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -171,010
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 17,609
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,295,890
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 15
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 15
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 744,400
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 453,775
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 80,740
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 80,740
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 373,035
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 97,700
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) -808
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) -808
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 245,685
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 246,207
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 245,684
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 523
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 181,898
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 16,617
D. Služby (účtová skupina 51) 93,376
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 8,742
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 59,056
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 59,056
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,533
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,574
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 64,309
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 135,691
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 39,148
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 38,919
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 38,919
O. Kurzové straty (563) 4
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 225
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -39,148
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 25,161
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 7,552
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 7,552
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 17,609
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35708905 DIČ: 2020252707 IČ DPH: SK2020252707
 • Sídlo: DALTON & PARKES BRATISLAVA, Panenská 6, 81103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Februára 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  JUDr. Pavel Bagin Údolná 10 Bratislava 811 02 03.06.2009
  JUDr. Ľubica Benčurová Údolná 10/a Bratislava 811 02 03.06.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  IURIS INVEST, s.r.o. 268 871 € (100%) Bratislava 811 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.06.2009Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Pavel Bagin Údolná 10 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 03.06.2009
   JUDr. Ľubica Benčurová Údolná 10/a Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 03.06.2009
   18.06.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Čema Sázavského 595/1 Bardejov 085 01 Vznik funkcie: 10.12.2007
   Ing. Peter Kordoš Lesnícka 14 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 10.12.2007
   04.01.2008Noví spoločníci:
   IURIS INVEST, s.r.o. Panenská 6 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Čema Sázavského 595/1 Bardejov 085 01 Vznik funkcie: 10.12.2007
   Ing. Peter Kordoš Lesnícka 14 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 10.12.2007
   03.01.2008Zrušeny spoločníci:
   PARKERS HOLDING LIMITED City Road 81 London EC1Y 1BL Veľká Británia
   JUDr. Adriana Benková Medená 16 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Adriana Benková Medená 16 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 01.01.2003
   08.07.2006Nové sidlo:
   Panenská 6 Bratislava 811 03
   07.07.2006Zrušené sidlo:
   Kubačova 19 Bratislava 831 06
   26.11.2004Noví spoločníci:
   PARKERS HOLDING LIMITED City Road 81 London EC1Y 1BL Veľká Británia
   25.11.2004Zrušeny spoločníci:
   DALTON & PARKES SLOVAKIA, s.r.o. IČO: 35 840 528 Kubačova 19 Bratislava 831 06
   15.06.2004Noví spoločníci:
   DALTON & PARKES SLOVAKIA, s.r.o. IČO: 35 840 528 Kubačova 19 Bratislava 831 06
   14.06.2004Zrušeny spoločníci:
   DALTON & PARKES SLOVAKIA, s.r.o. IČO: 35 840 528 Kubačova 19 Bratislava 831 06
   27.05.2004Noví spoločníci:
   DALTON & PARKES SLOVAKIA, s.r.o. IČO: 35 840 528 Kubačova 19 Bratislava 831 06
   JUDr. Adriana Benková Medená 16 Bratislava 811 02
   26.05.2004Zrušeny spoločníci:
   DALTON & PARKES SLOVAKIA, s.r.o. IČO: 35 840 528 Kubačova 19 Bratislava 831 06
   JUDr. Adriana Benková Medená 16 Bratislava 811 02
   31.01.2003Nové obchodné meno:
   DALTON & PARKES BRATISLAVA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kubačova 19 Bratislava 831 06
   Noví spoločníci:
   DALTON & PARKES SLOVAKIA, s.r.o. IČO: 35 840 528 Kubačova 19 Bratislava 831 06
   JUDr. Adriana Benková Medená 16 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Adriana Benková Medená 16 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 01.01.2003
   30.01.2003Zrušené obchodné meno:
   T.D.F., spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Prievozská 14/A Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   SkyLife spol. s r.o. Lamačská cesta 3 Bratislava 841 01
   Margita Feninová Stavbárska 8689/21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marek Rattaj 111 Mengusovce Skončenie funkcie: 31.12.2002
   26.03.1999Nové predmety činnosti:
   činnosť realitnej kancelárie - sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   poradenská činnosť - ekonomický a organizačný poradca
   vykonávanie prieskumu trhu
   Noví spoločníci:
   SkyLife spol. s r.o. Lamačská cesta 3 Bratislava 841 01
   Margita Feninová Stavbárska 8689/21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Marek Rattaj 111 Mengusovce Skončenie funkcie: 31.12.2002
   25.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Barcaj Šaštínska 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Barcaj Šaštínska 21 Bratislava
   17.04.1997Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Barcaj Šaštínska 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   16.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Barcaj Šaštínska 21 Bratislava
   Ing. František Šoltés Kuzmányho 23 Kežmarok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Šoltés Kuzmányho 23 Kežmarok
   07.02.1997Nové obchodné meno:
   T.D.F., spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Prievozská 14/A Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Barcaj Šaštínska 21 Bratislava
   Ing. František Šoltés Kuzmányho 23 Kežmarok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Barcaj Šaštínska 21 Bratislava
   Ing. František Šoltés Kuzmányho 23 Kežmarok