Vytvoriť faktúru

DEMIS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DEMIS
IČO 35708921
DIČ 2020209455
IČ DPH SK2020209455
Dátum vzniku 07 Februára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DEMIS
Černyševského 26
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 120 062 €
Zisk 8 338 €
Aktíva 280 078 €
Vlastný kapitál 56 664 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421262520763, +421262520762, +421262520761
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 235,431
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 235,431
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 9,651
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 51,875
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 35,194
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,153
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 16
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 287,306
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 64,571
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 10,800
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 10,800
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,100
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 44,333
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 8,338
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 222,735
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 408
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 87,495
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,716
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,332
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 352
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 82,095
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,315
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 9,771
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 122,746
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 120,062
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 120,062
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 108,134
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 16,198
C. Služby (účtová skupina 51) 58,538
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 10,587
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 979
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 19,424
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,408
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 11,928
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 45,326
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 718
M. Nákladové úroky (562) 129
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 589
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -717
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 11,211
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,873
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 8,338
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35708921 DIČ: 2020209455 IČ DPH: SK2020209455
 • Sídlo: DEMIS, Černyševského 26, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Februára 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Eva Braviaková Černyševského 18 Bratislava 851 01 07.02.1997
  Ing. Drahoslava Ihringová Šustekova 12 Bratislava 851 04 14.05.1998
  Mgr. Miloslav Makovini A. Gwerkovej 22 Bratislava 851 04 01.12.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Eva Braviaková 3 600 € (33.3%) Černyševského 18 Bratislava 851 01
  Ing. Drahoslava Ihringová 3 600 € (33.3%) Šustekova 12 Bratislava 851 04
  Mgr. Miloslav Makovini 3 600 € (33.3%) A. Gwerkovej 22 Bratislava 851 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.03.2010Noví spoločníci:
   Mgr. Miloslav Makovini A.Gwerkovej 22 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Miloslav Makovini A. Gwerkovej 22 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 01.12.2009
   24.03.2010Zrušeny spoločníci:
   Miloslav Makovini A.Gwerkovej 22 Bratislava 851 04
   23.11.2007Nové predmety činnosti:
   technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
   technicko-organizačné zabezpečenie výstav, veľtrhov, kultúrnych a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu - sauny, solária
   ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Drahoslava Ihringová Šustekova 12 Bratislava 851 04
   Miloslav Makovini A.Gwerkovej 22 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eva Braviaková Černyševského 18 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 07.02.1997
   Ing. Drahoslava Ihringová Šustekova 12 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 14.05.1998
   22.11.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Drahoslava Ihringová A.Gwerkovej 22 Bratislava 851 04
   Miloslav Makovíni A.Gwerkovej 22 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eva Braviaková Černyševského 18 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 07.02.1997
   Ing. Drahoslava Ihringová A.Gwerkovej 22 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 14.05.1998
   05.05.2004Noví spoločníci:
   Ing. Eva Braviaková Černyševského 18 Bratislava 851 01
   Ing. Drahoslava Ihringová A.Gwerkovej 22 Bratislava 851 04
   Miloslav Makovíni A.Gwerkovej 22 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eva Braviaková Černyševského 18 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 07.02.1997
   Ing. Drahoslava Ihringová A.Gwerkovej 22 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 14.05.1998
   04.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Drahoslava Makovíniová Gwerkovej 22 Bratislava 851 04
   Eva Makovíniová Černyševského 18 Bratislava 851 01
   Ing. Drahuša Makovíniová Gwerkovej 22 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Drahoslava Makovíniová Gwerkovej 22 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 14.05.1998
   Eva Makovíniová Černyševského 18 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 14.01.1997
   23.12.2002Nové predmety činnosti:
   údržba zelene a sadovnícke úpravy
   Nový štatutárny orgán:
   Drahoslava Makovíniová Gwerkovej 22 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 14.05.1998
   Eva Makovíniová Černyševského 18 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 14.01.1997
   22.12.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Drahoslava Makovíniová Gwerkovej 22 Bratislava
   Eva Makovíniová Černyševského 18 Bratislava
   24.05.2001Nové sidlo:
   Černyševského 26 Bratislava 851 01
   23.05.2001Zrušené sidlo:
   Gwerkovej 22 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Drahuša Makovíniová Gwerkovej 22 Bratislava
   10.07.1998Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   upratovacie práce
   administratívne práce
   Noví spoločníci:
   Drahoslava Makovíniová Gwerkovej 22 Bratislava 851 04
   Eva Makovíniová Černyševského 18 Bratislava 851 01
   Ing. Drahuša Makovíniová Gwerkovej 22 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Drahoslava Makovíniová Gwerkovej 22 Bratislava
   09.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Drahuša Makovíniová Gwerkovej 22 Bratislava
   07.02.1997Nové obchodné meno:
   DEMIS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Gwerkovej 22 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom nehnuteľností za podmienky poskytovania nielen základných, ale aj iných služieb
   prenájom kancelárskych strojov a zariadení, priemyselného tovaru
   Noví spoločníci:
   Ing. Drahuša Makovíniová Gwerkovej 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Eva Makovíniová Černyševského 18 Bratislava
   Ing. Drahuša Makovíniová Gwerkovej 22 Bratislava