Vytvoriť faktúru

KKG INVEST - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KKG INVEST
IČO 35708981
DIČ 2020200468
IČ DPH SK2020200468
Dátum vzniku 10 Februára 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo KKG INVEST
Nádražná 34
90028
Ivanka pri Dunaji
Finančné informácie
Tržby a výnosy 66 390 €
Zisk 32 473 €
Aktíva 1 521 844 €
Vlastný kapitál 522 284 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,500,780
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 1,500,780
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 46,185
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 12,014
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 484
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 31,486
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 1,546,965
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 554,758
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 33,194
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 33,194
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 13,181
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 475,910
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 32,473
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 992,207
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 992,039
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 238
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 723
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 991,078
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 168
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 66,390
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 36,390
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 30,000
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 23,415
C. Služby (účtová skupina 51) 5,239
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,650
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 16,526
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 42,975
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 31,151
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,224
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,224
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,224
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 41,751
P. Daň z príjmov (591, 595) 9,278
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 32,473
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35708981 DIČ: 2020200468 IČ DPH: SK2020200468
 • Sídlo: KKG INVEST, Nádražná 34, 90028, Ivanka pri Dunaji
 • Dátum vzniku: 10 Februára 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Bc. Marián Ábel člen J. Alexyho 5 Bratislava 841 01 17.10.2007
  Ing. Andrej Krídl predseda Kupeckého 4 Bratislava 821 08 17.10.2007
  Ing. Ján Struhár člen Slovenského národného povstania 1439/45 Zlaté Moravce 953 01 25.06.2009
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.03.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Struhár - člen Slovenského národného povstania 1439/45 Zlaté Moravce 953 01 Vznik funkcie: 25.06.2009
   23.03.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Nemečkay - člen Kapicova 1208/5 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 28.07.2008
   01.08.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Nemečkay - člen Kapicova 1208/5 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 28.07.2008
   31.07.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Michal Godár - člen predstavenstva Jégého 363/3 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 17.10.2007
   23.10.2007Nový štatutárny orgán:
   Bc. Marián Ábel - člen predstavenstva J. Alexyho 5 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 17.10.2007
   Ing. Andrej Krídl - predseda predstavenstva Kupeckého 4 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 17.10.2007
   Michal Godár - člen predstavenstva Jégého 363/3 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 17.10.2007
   22.10.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Michal Godár - člen predstavenstva Jégého 3 Bratislava 821 08
   Dušan Kern - člen predstavenstva Záhradnícka 2 Ivanka pri Dunaji
   Ing. Andrej Krídl - predseda predstavenstva Kupeckého 4 Bratislava
   12.11.2005Nové sidlo:
   Nádražná 34 Ivanka pri Dunaji 900 28
   11.11.2005Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 2 Ivanka pri Dunaji 900 28
   03.05.2000Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Michal Godár - člen predstavenstva Jégého 3 Bratislava 821 08
   Dušan Kern - člen predstavenstva Záhradnícka 2 Ivanka pri Dunaji
   Ing. Andrej Krídl - predseda predstavenstva Kupeckého 4 Bratislava
   02.05.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Dušan Kern Záhradnícka 2 Ivanka pri Dunaji
   Ing. Andrej Krídl Kupeckého 4 Bratislava
   Ing. Roman Rapavý Haydnova 21 Bratislava
   10.02.1997Nové obchodné meno:
   KKG INVEST, a.s.
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 2 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   činnosťv oblasti nehnuteľností
   leasing spojený s financovaním
   inžinierská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Dušan Kern Záhradnícka 2 Ivanka pri Dunaji
   Ing. Andrej Krídl Kupeckého 4 Bratislava
   Ing. Roman Rapavý Haydnova 21 Bratislava