Vytvoriť faktúru

Lýdiasam - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Lýdiasam
IČO 35709022
DIČ 2020265929
IČ DPH SK2020265929
Dátum vzniku 07 Februára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Lýdiasam
Záhradnícka 33
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 121 925 €
Zisk 52 223 €
Aktíva 50 760 €
Vlastný kapitál 25 886 €
Kontaktné informácie
Email fervent@pobox.sk
Phone(s) 0252733505
Mobile phone(s) +421903758101
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 153,544
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 60,850
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 3,580
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 3,580
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 57,270
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 10,631
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 46,639
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 92,675
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,320
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,320
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,320
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 91,355
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 807
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 90,548
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 19
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 19
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 153,544
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 63,666
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 13,278
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 13,278
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,992
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,992
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -3,827
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 19,706
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -23,533
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 52,223
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 89,878
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 38,680
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,176
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 37,504
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 51,098
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 467
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 467
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 41,240
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 278
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 184
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,929
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 100
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 100
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 21,925
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 121,925
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 21,925
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 100,000
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 56,070
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,247
D. Služby (účtová skupina 51) 25,949
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 6,271
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,257
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,488
4. Sociálne náklady (527, 528) 526
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,707
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 15,318
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 15,318
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,667
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 911
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 65,855
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -7,271
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 12
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 12
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 32
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 32
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -20
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 65,835
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 13,612
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 13,612
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 52,223
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35709022 DIČ: 2020265929 IČ DPH: SK2020265929
 • Sídlo: Lýdiasam, Záhradnícka 33, 81106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Februára 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Viera Gibová Dunajská 5 Bratislava 811 08 29.03.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Viera Gibová 13 278 € (100%) Dunajská 5 Bratislava 811 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.03.1999Noví spoločníci:
   Viera Gibová Dunajská 5 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Viera Gibová Dunajská 5 Bratislava 811 08
   28.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Helena Mrajcová Blumentálska 12 Bratislava 811 00
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Helena Mrajcová Blumentálska 12 Bratislava 811 00
   20.07.1998Noví spoločníci:
   Helena Mrajcová Blumentálska 12 Bratislava 811 00
   19.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Helena Mrajcová Blumentálska 12 Bratislava 811 00
   14.08.1997Noví spoločníci:
   Helena Mrajcová Blumentálska 12 Bratislava 811 00
   Nový štatutárny orgán:
   Helena Mrajcová Blumentálska 12 Bratislava 811 00
   13.08.1997Zrušeny spoločníci:
   Lýdia Sameková Sadmelijská 5 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Lýdia Sameková Sadmelijská 5 Bratislava 831 06
   07.02.1997Nové obchodné meno:
   Lýdiasam, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 33 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom nehnuteľností
   obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Lýdia Sameková Sadmelijská 5 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Lýdia Sameková Sadmelijská 5 Bratislava 831 06