Vytvoriť faktúru

L.P.K - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno L.P.K
IČO 35709065
DIČ 2020241168
IČ DPH SK2020241168
Dátum vzniku 11 Februára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo L.P.K
Senecká 2
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 131 776 €
Zisk -46 452 €
Aktíva 51 437 €
Vlastný kapitál -73 036 €
Kontaktné informácie
Email info@hotelflorabratislava.sk
Phone(s) 0244257867, 0244257926, 0244257988
Fax(es) 0244257945
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 18,112
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 752
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 752
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 752
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,116
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 94
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 94
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,111
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,111
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,111
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 911
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 74
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 837
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 12,244
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 144
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 12,100
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 18,112
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -119,488
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -79,676
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -79,676
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -46,452
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 137,600
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,047
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,047
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 127,811
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 62,718
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 62,718
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 47,722
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,634
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 10,776
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,105
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 856
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,842
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,842
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 4,900
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 103,827
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 131,776
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 10,158
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 93,669
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 10,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 17,949
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 176,644
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 7,783
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 36,408
D. Služby (účtová skupina 51) 31,430
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 61,015
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 44,083
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15,367
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,565
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,375
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 60
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 60
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 14,780
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23,793
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -44,868
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28,206
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 624
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 624
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -624
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -45,492
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -46,452
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35709065 DIČ: 2020241168 IČ DPH: SK2020241168
 • Sídlo: L.P.K, Senecká 2, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Februára 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Štefan Fűzy Gallayova 19 Bratislava 841 02 15.03.2012
  Ján Farkaš Gelnická 8 Bratislava 831 06 15.03.2012
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Štefan Fűzy 1 520 € (22.9%) Gallayova 19 Bratislava 841 02
  Ján Farkaš 1 520 € (22.9%) Gelnická 8 Bratislava 831 06
  Ing. Richard Rosipal 1 800 € (27.1%) Bratislava 841 01
  Margita Bohunská 1 800 € (27.1%) Bratislava 821 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   02.03.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Richard Rosipal Donerova 15 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 21.12.2011
   Margita Bohunská Nejedlého 1906/7 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 21.12.2011
   23.03.2012Noví spoločníci:
   Štefan Fűzy Gallayova 19 Bratislava 841 02
   Ján Farkaš Gelnická 8 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Štefan Fűzy Gallayova 19 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 15.03.2012
   Ján Farkaš Gelnická 8 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 15.03.2012
   01.01.2012Noví spoločníci:
   Ing. Richard Rosipal Donerova 15 Bratislava 841 01
   Margita Bohunská Nejedlého 1906/7 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Richard Rosipal Donerova 15 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 21.12.2011
   Margita Bohunská Nejedlého 1906/7 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 21.12.2011
   31.12.2011Zrušeny spoločníci:
   Pavol Král Mierová 654/68 Bratislava 821 05
   Ladislav Král Grösslingova 21 Bratislava 813 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Král Grösslingova 21 Bratislava 813 09
   Pavol Král Mierová 654/68 Bratislava 821 05
   12.12.2006Nové obchodné meno:
   L.P.K. SK, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Pavol Král Mierová 654/68 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Pavol Král Mierová 654/68 Bratislava 821 05
   11.12.2006Zrušené obchodné meno:
   PAN - KRÁL, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Pavol Král Grösslingova 21 Bratislava 813 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Král Grösslingova 21 Bratislava 813 09
   22.07.2003Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
   24.07.1998Noví spoločníci:
   Ladislav Král Grösslingova 21 Bratislava 813 09
   Pavol Král Grösslingova 21 Bratislava 813 09
   23.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Král Grösslingova 21 Bratislava 813 09
   Pavol Král Grösslingova 21 Bratislava 813 09
   11.02.1997Nové obchodné meno:
   PAN - KRÁL, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Senecká 2 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním činností v týchto zariadeniach, v chatovej osade triedy ***, v kempingoch triedy *** a vo vyšších triedach
   pohostinská činnosť v zariadeniach skupiny II. a vyššie
   pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja tovaru konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ladislav Král Grösslingova 21 Bratislava 813 09
   Pavol Král Grösslingova 21 Bratislava 813 09
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ladislav Král Grösslingova 21 Bratislava 813 09
   Pavol Král Grösslingova 21 Bratislava 813 09