Vytvoriť faktúru

VIRTUAL RUNNERS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VIRTUAL RUNNERS
IČO 35709103
DIČ 2020220048
IČ DPH SK2020220048
Dátum vzniku 07 Februára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VIRTUAL RUNNERS
Bilikova 22
84101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 7 538 €
Zisk -4 205 €
Aktíva 22 873 €
Vlastný kapitál 22 297 €
Kontaktné informácie
Email jozef.franc@virtualrunners.sk
Phone(s) 0908685270
Mobile phone(s) 0908685270
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 19,558
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 1,607
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,475
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,223
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 19,558
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 18,092
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 13,277
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 13,277
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 24
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 8,996
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,205
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,466
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,466
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 351
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,115
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 7,538
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 7,538
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 10,659
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,664
C. Služby (účtová skupina 51) 8,250
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 311
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 434
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -3,121
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -2,376
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 124
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 124
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -124
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -3,245
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -4,205
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015