Vytvoriť faktúru

PHS Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PHS Bratislava
IČO 35709138
DIČ 2020227286
IČ DPH SK2020227286
Dátum vzniku 11 Februára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PHS Bratislava
Záhumenská 4/E
84106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 158 540 €
Zisk 20 €
Aktíva 75 466 €
Vlastný kapitál 63 199 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0905606116
Mobile phone(s) 0905606116
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 82,989
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 14,730
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 63,626
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,633
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 82,989
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 63,219
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 681
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 55,879
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 20
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 19,770
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 19,770
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 18,696
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,074
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 158,540
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 157,911
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 629
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 156,659
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 29,423
C. Služby (účtová skupina 51) 126,710
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 451
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 75
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,881
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,778
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 902
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 902
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -901
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 980
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 20
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35709138 DIČ: 2020227286 IČ DPH: SK2020227286
 • Sídlo: PHS Bratislava, Záhumenská 4/E, 84106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Februára 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Marián Velický Mamateyova 13 Bratislava 851 04 11.02.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Marián Velický 6 639 € (100%) Mamateyova 13 Bratislava 851 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.10.2008Nové sidlo:
   Záhumenská 4/E Bratislava 841 06
   06.10.2008Zrušené sidlo:
   Pribylinská 4 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zoltán Kišš Saratovská 5 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zoltán Kišš Saratovská 5 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 11.02.1997
   23.10.2003Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marián Velický Mamateyova 13 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 11.02.1997
   Ing. Zoltán Kišš Saratovská 5 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 11.02.1997
   22.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zoltán Kišš Saratovská 5 Bratislava 841 02
   Ing. Marián Velický Mamateyova 13 Bratislava 851 04
   23.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Marián Velický Mamateyova 13 Bratislava 851 04
   Ing. Zoltán Kišš Saratovská 5 Bratislava 841 02
   22.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zoltán Kišš Saratovská 5 Bratislava 841 02
   Ing. Marián Velický Mamateyova 13 Bratislava 851 04
   25.09.1997Nové predmety činnosti:
   cestná nákladná doprava
   sprostredkovacia činnosť
   údržba verejnej zelene, parkov a priestranstiev
   11.02.1997Nové obchodné meno:
   PHS Bratislava, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pribylinská 4 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti, v rozsahu voľnej živnosti
   požičiavanie nákladných motorových vozidiel a stavebných mechanizmov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Zoltán Kišš Saratovská 5 Bratislava 841 02
   Ing. Marián Velický Mamateyova 13 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zoltán Kišš Saratovská 5 Bratislava 841 02
   Ing. Marián Velický Mamateyova 13 Bratislava 851 04