Vytvoriť faktúru

REAL Housing - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno REAL Housing
IČO 35709146
DIČ 2020992336
Dátum vzniku 07 Februára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REAL Housing
Bazovského 5
84101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 24 880 €
Zisk 1 645 €
Aktíva 14 444 €
Vlastný kapitál 8 229 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903261705, +421911030478
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 15,296
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 13,559
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 17
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 17
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 10,736
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 10,736
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 893
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 850
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 850
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ -246
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 288
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,913
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 133
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,780
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,737
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 1,737
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 15,296
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,874
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 256
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 256
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,334
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,759
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -425
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,645
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,422
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,512
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 4,470
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 4,470
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 42
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 910
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 13
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 412
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 485
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 24,880
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 24,880
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 24,760
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 120
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 22,667
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,952
D. Služby (účtová skupina 51) 9,930
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 9,783
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 7,132
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,112
4. Sociálne náklady (527, 528) 539
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,213
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 11,878
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 83
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 83
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -83
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,130
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 485
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 485
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,645
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35709146 DIČ: 2020992336
 • Sídlo: REAL Housing, Bazovského 5, 84101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Februára 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ivana Valápková Bazovského 5 Bratislava 841 01 06.12.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ivana Valápková 6 639 € (100%) Bazovského 5 Bratislava 841 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.04.2009Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   12.12.2006Nové obchodné meno:
   REAL Housing s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bazovského 5 Bratislava 841 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivana Valápková Bazovského 5 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivana Valápková Bazovského 5 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 06.12.2006
   11.12.2006Zrušené obchodné meno:
   A 27, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Pražská 27 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Milan Haviar Pražská 27 Bratislava
   Anna Haviarová Pražská 27 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Milan Haviar Pražská 27 Bratislava
   Anna Haviarová Pražská 27 Bratislava
   09.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. arch. Milan Haviar Pražská 27 Bratislava
   Anna Haviarová Pražská 27 Bratislava
   08.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Milan Haviar Pražská 27 Bratislava
   Anna Haviarová Pražská 27 Bratislava
   07.02.1997Nové obchodné meno:
   A 27, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pražská 27 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   inžinierska činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Milan Haviar Pražská 27 Bratislava
   Anna Haviarová Pražská 27 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. arch. Milan Haviar Pražská 27 Bratislava
   Anna Haviarová Pražská 27 Bratislava