Vytvoriť faktúru

Citadela - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Citadela
IČO 35709227
DIČ 2020227066
IČ DPH SK2020227066
Dátum vzniku 11 Februára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Citadela
Stará Vajnorská 37
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 736 416 €
Zisk 2 571 €
Aktíva 419 097 €
Vlastný kapitál 54 643 €
Kontaktné informácie
Email citadela@citadela.sk
Webová stránka http://www.citadela.sk
Phone(s) +421244250132, +421249224156, +421249224314
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 56,409
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 56,409
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 56,409
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 397,955
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 219,559
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 11,124
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 156,363
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 454,364
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 57,204
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,672
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,672
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,716
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 45,245
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,571
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 397,160
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) -1,376
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 38,047
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 360,489
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 342,207
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,945
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,293
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 12,044
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 736,416
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 733,315
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,100
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 722,255
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 252,094
C. Služby (účtová skupina 51) 446,249
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 11,436
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,196
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 7,895
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,385
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 14,161
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 34,972
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 4
X. Výnosové úroky (662) 1
XI. Kurzové zisky (663) 3
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 8,714
M. Nákladové úroky (562) 6,604
N. Kurzové straty (563) 18
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,092
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -8,710
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 5,451
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,880
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,571
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35709227 DIČ: 2020227066 IČ DPH: SK2020227066
 • Sídlo: Citadela, Stará Vajnorská 37, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Februára 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Oto Kravec Špačinská cesta 48 Trnava 917 01 23.04.2008
  Ronald Kubik Bojnická 21 Bratislava 831 04 07.04.2008
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Oto Kravec 3 336 € (50%) Špačinská cesta 48 Trnava 917 01
  Ronald Kubik 3 336 € (50%) Bojnická 21 Bratislava 831 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.05.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Žaludek Hurbanova 17 Ilava
   02.02.2010Nové predmety činnosti:
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   23.04.2008Noví spoločníci:
   Ing. Oto Kravec Špačinská cesta 48 Trnava 917 01
   Ronald Kubik Bojnická 21 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Oto Kravec Špačinská cesta 48 Trnava 917 01
   Ronald Kubik Bojnická 21 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 07.04.2008
   22.04.2008Zrušeny spoločníci:
   Oto Kravec Jilemníckeho 11/48 Žiar nad Hronom
   Ronald Kubík Riazanská 81 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Oto Kravec Jilemníckeho 11/48 Žiar nad Hronom
   Ing. Stanislav Žaludek Hurbanova 17 Ilava
   23.11.2004Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   kresličské a grafické práce na počítači
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií
   prieskum trhu
   20.11.1998Noví spoločníci:
   Oto Kravec Jilemníckeho 11/48 Žiar nad Hronom
   Ronald Kubík Riazanská 81 Bratislava
   Ing. Stanislav Žaludek Hurbanova 17 Ilava
   Nový štatutárny orgán:
   Oto Kravec Jilemníckeho 11/48 Žiar nad Hronom
   Ing. Stanislav Žaludek Hurbanova 17 Ilava
   19.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Oto Kravec Jilemníckeho 11/48 Žiar nad Hronom
   Ronald Kubík Riazanská 81 Bratislava
   Ing. Stanislav Žaludek Hurbanova 17 Ilava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Oto Kravec Jilemnického 11/48 Žiar nad Hronom
   03.07.1997Noví spoločníci:
   Oto Kravec Jilemníckeho 11/48 Žiar nad Hronom
   Ronald Kubík Riazanská 81 Bratislava
   Ing. Stanislav Žaludek Hurbanova 17 Ilava
   02.07.1997Zrušeny spoločníci:
   Oto Kravec Jilemnického 11/48 Žiar nad Hronom
   Karin Nagyová Súmračná 11 Bratislava
   Ing. Stanislav Žaludek Hurbanova 17 Ilava
   11.02.1997Nové obchodné meno:
   Citadela spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 37 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   Noví spoločníci:
   Oto Kravec Jilemnického 11/48 Žiar nad Hronom
   Karin Nagyová Súmračná 11 Bratislava
   Ing. Stanislav Žaludek Hurbanova 17 Ilava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Oto Kravec Jilemnického 11/48 Žiar nad Hronom