Vytvoriť faktúru

UNIO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno UNIO
IČO 35709243
DIČ 2021385344
Dátum vzniku 12 Februára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UNIO
Nemocničná 1975/3
02601
Dolný Kubín
Finančné informácie
Tržby a výnosy 13 500 €
Zisk 1 213 €
Aktíva 169 095 €
Vlastný kapitál 123 548 €
Dátum aktualizácie údajov: 06.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 139,126
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 59,683
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,428
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,428
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 140,554
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 124,659
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 331
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 116,476
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,213
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 15,895
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 15,895
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 15,895
Dátum aktualizácie údajov: 06.05.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 13,500
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 13,500
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 11,560
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,767
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 7,793
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,940
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 13,500
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 247
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 247
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -247
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,693
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,213
Dátum aktualizácie údajov: 06.05.2016