Vytvoriť faktúru

Troyes - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno Troyes
Stav Zrušená
IČO 35709294
DIČ 2020209224
Dátum vzniku 12 Februára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Troyes
Magurská 37
97411
Banská Bystrica
Finančné informácie
Zisk -480 €
Aktíva 9 487 €
Vlastný kapitál -15 979 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0905811283
Mobile phone(s) 0905811283
Dátum aktualizácie údajov: 02.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -17,102
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -23,262
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -23,262
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -480
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 17,105
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 17,105
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,332
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,332
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 15,293
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Dátum aktualizácie údajov: 02.01.2017
Income and expenses 2014
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -480
Dátum aktualizácie údajov: 02.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 02.01.2017
 • IČO:35709294 DIČ: 2020209224
 • Sídlo: Troyes, Magurská 37, 97411, Banská Bystrica
 • Dátum vzniku: 12 Februára 1997
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.12.2016Zrušené obchodné meno:
   Troyes s. r. o.
   Zrušené sidlo:
   Magurská 37 Banská Bystrica 974 11
   28.05.2016Nové obchodné meno:
   Troyes s. r. o.
   Nové sidlo:
   Magurská 37 Banská Bystrica 974 11
   12.02.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným