Vytvoriť faktúru

ARGOT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ARGOT
IČO 35709316
DIČ 2020975330
Dátum vzniku 07 Februára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ARGOT
Banícka 62
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 20 374 €
Zisk 984 €
Aktíva 10 593 €
Vlastný kapitál 5 327 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0911525642
Mobile phone(s) 0911525642
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 8,503
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,503
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 850
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 850
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 850
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 7,653
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,650
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,003
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,503
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,310
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 30
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 30
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,343
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 649
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,992
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 984
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,193
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,653
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 372
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 372
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 430
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 209
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 642
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 540
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 540
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 20,374
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 20,374
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 20,374
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 18,823
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 8
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 744
D. Služby (účtová skupina 51) 9,387
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 8,424
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 6,384
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,040
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 134
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 126
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,551
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 10,235
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 87
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 87
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -87
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,464
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 984
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35709316 DIČ: 2020975330
 • Sídlo: ARGOT, Banícka 62, 90201, Pezinok
 • Dátum vzniku: 07 Februára 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Miroslav Kurcab Banícka 2148/62 Pezinok 902 01 02.06.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Miroslav Kurcab 6 640 € (100%) Banícka 2148/62 Pezinok 902 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.06.2009Nové sidlo:
   Banícka 62 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Kurcab Banícka 2148/62 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 02.06.2009
   24.06.2009Zrušené sidlo:
   Moyzesova 22 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Georgína Hrková Gallayova 35 Bratislava 841 02
   Helena Anettová Záhradná 555/21 Cífer 919 43
   JUDr. Vojtech Horváth Moyzesova 2520/22 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Vojtech Horváth Moyzesova 22 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 07.02.1997
   27.10.2004Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   osobná cestná doprava vykonávaná osobnými cestnými vozidlami, ktorých obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby
   26.10.2004Zrušeny predmety činnosti:
   cestná nákladná doprava
   nepravidelná osobná doprava
   04.08.2003Nové sidlo:
   Moyzesova 22 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Kurcab Banícka 2148/62 Pezinok 902 01
   MUDr. Georgína Hrková Gallayova 35 Bratislava 841 02
   Helena Anettová Záhradná 555/21 Cífer 919 43
   JUDr. Vojtech Horváth Moyzesova 2520/22 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Vojtech Horváth Moyzesova 22 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 07.02.1997
   03.08.2003Zrušené sidlo:
   Silvánova 8 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Helena Anettová Záhradná 555/21 Cífer 919 43
   JUDr. Vojtech Horváth Moyzesova 2520/22 Pezinok 902 01
   MUDr. Georgína Hrková Gallayova 35 Bratislava 841 02
   Ing. Miroslav Kurcab Banícka 2148/62 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Vojtech Horváth Moyzesova 2520/22 Pezinok 902 01
   Ing. Miroslav Kurcab Banícka 2148/62 Pezinok 902 01
   08.02.2001Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Vojtech Horváth Moyzesova 2520/22 Pezinok 902 01
   Ing. Miroslav Kurcab Banícka 2148/62 Pezinok 902 01
   07.02.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Vojtech Horváth Silvánova 8 Pezinok 902 01
   Ing. Miroslav Kurcab časť Nový Smokovec 51 Starý Smokovec 062 01
   04.12.1998Noví spoločníci:
   Helena Anettová Záhradná 555/21 Cífer 919 43
   JUDr. Vojtech Horváth Moyzesova 2520/22 Pezinok 902 01
   MUDr. Georgína Hrková Gallayova 35 Bratislava 841 02
   Ing. Miroslav Kurcab Banícka 2148/62 Pezinok 902 01
   03.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Helena Anettová Záhradná 555/21 Cífer 919 43
   JUDr. Vojtech Horváth Silvánova 8 Pezinok 902 01
   MUDr. Georgína Hrková Gallayová 35 Bratislava 841 02
   Ing. Miroslav Kurcab časť Nový Smokovec 51 Starý Smokovec 062 01
   18.05.1998Noví spoločníci:
   Helena Anettová Záhradná 555/21 Cífer 919 43
   JUDr. Vojtech Horváth Silvánova 8 Pezinok 902 01
   MUDr. Georgína Hrková Gallayová 35 Bratislava 841 02
   Ing. Miroslav Kurcab časť Nový Smokovec 51 Starý Smokovec 062 01
   17.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Helena Anettová Záhradná 555/21 Cífer 919 43
   JUDr. Vojtech Horváth Silvánova 8 Pezinok 902 01
   MUDr. Georgína Hrková Gallayová 35 Bratislava 841 02
   Ing. Miroslav Kurcab časť Nový Smokovec 51 Starý Smokovec 062 01
   07.02.1997Nové obchodné meno:
   ARGOT, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Silvánova 8 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   reklamná činnosť
   záhradnícke práce
   prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
   cestná nákladná doprava
   nepravidelná osobná doprava
   Noví spoločníci:
   Helena Anettová Záhradná 555/21 Cífer 919 43
   JUDr. Vojtech Horváth Silvánova 8 Pezinok 902 01
   MUDr. Georgína Hrková Gallayová 35 Bratislava 841 02
   Ing. Miroslav Kurcab časť Nový Smokovec 51 Starý Smokovec 062 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Vojtech Horváth Silvánova 8 Pezinok 902 01
   Ing. Miroslav Kurcab časť Nový Smokovec 51 Starý Smokovec 062 01