Vytvoriť faktúru

SATEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SATEX
IČO 35709375
DIČ 2020228045
Dátum vzniku 07 Februára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SATEX
Pezinská 185
90201
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -535 €
Aktíva 204 788 €
Vlastný kapitál -567 468 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421336461913
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 205,827
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 116,391
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 116,391
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 116,391
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 89,436
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 87,919
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 86,782
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 1,137
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,517
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,360
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 157
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 205,827
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -568,003
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 214
2. Ostatné fondy (427, 42X) 214
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -574,653
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -574,653
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -535
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 773,830
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 214
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 214
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 773,616
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 772,848
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 768
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 222
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 222
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -222
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 313
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 313
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -313
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -535
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -535
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35709375 DIČ: 2020228045
 • Sídlo: SATEX, Pezinská 185, 90201, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Februára 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Karol Kabaňa Riazanská 87 Bratislava 27.01.2003
  Ing. Dzhalal Gasymov Klobučnícka 442/4 Bratislava 811 01 27.01.2003
  Javid Gurbanov Repašského 18 Bratislava 841 02 27.01.2003
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Karol Kabaňa 3 320 € (25%) Riazanská 87 Bratislava
  Ing. Dzhalal Gasymov 3 320 € (25%) Klobučnícka 442/4 Bratislava 811 01
  Javid Gurbanov 3 320 € (25%) Repašského 18 Bratislava 841 02
  Marina Gasymova 3 320 € (25%) Bratislava 811 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.01.2003Nové sidlo:
   Pezinská 185 Vinosady 902 01
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb
   poradenská činnosť v stavebníctve
   činnosť stavbyvedúceho
   činnosť stavebného dozoru
   inžinierska činnosť v stavebníctve okrem vybraných činností v stavebníctve
   výroba olejov a tukov
   výroba nealkoholických nápojov
   Noví spoločníci:
   Ing. Karol Kabaňa Riazanská 87 Bratislava
   Ing. Dzhalal Gasymov Klobučnícka 442/4 Bratislava 811 01
   Marina Gasymova Klobučnícka 442/4 Bratislava 811 01
   Javid Gurbanov Repašského 18 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Kabaňa Riazanská 87 Bratislava
   Ing. Dzhalal Gasymov Klobučnícka 442/4 Bratislava 811 01
   Javid Gurbanov Repašského 18 Bratislava 841 02
   26.01.2003Zrušené sidlo:
   Odborárska 52 Bratislava 831 03
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb
   poradenská činnosť v stavebníctve
   činnosť stavbyvedúceho
   činnosť stavebného dozoru
   inžinierska činnosť v stavebníctve okrem vybraných činností v stavebníctve
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Kabaňa Riazanská 87 Bratislava
   Ing. Džalal Džalilov Gasymov , CSc dlhodobý pobyt na území SR : Pribišova 6/3173 Bratislava
   Marina Gasymová dlhodobý pobyt na území SR : Pribišova 6/3173 Bratislava
   Javid Gurbanov Gara Garajeva 2a Baku Azerbajdžanská republika dlhodobý pobyt na území SR : Adámiho 445/3 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Kabaňa Riazanská 87 Bratislava
   Ing. Džalal Džalilov Gasymov , CSc dlhodobý pobyt na území SR : Pribišova 6/3173 Bratislava
   Javid Gurbanov Gara Garajeva 2a Baku Azerbajdžanská republika dlhodobý pobyt na území SR : Adámiho 445/3 Bratislava 841 05
   27.06.2001Noví spoločníci:
   Ing. Karol Kabaňa Riazanská 87 Bratislava
   Ing. Džalal Džalilov Gasymov , CSc dlhodobý pobyt na území SR : Pribišova 6/3173 Bratislava
   Marina Gasymová dlhodobý pobyt na území SR : Pribišova 6/3173 Bratislava
   Javid Gurbanov Gara Garajeva 2a Baku Azerbajdžanská republika dlhodobý pobyt na území SR : Adámiho 445/3 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Javid Gurbanov Gara Garajeva 2a Baku Azerbajdžanská republika dlhodobý pobyt na území SR : Adámiho 445/3 Bratislava 841 05
   26.06.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Kabaňa Riazanská 87 Bratislava
   Ing. Džalal Džalilov Gasymov , CSc dlhodobý pobyt na území SR : Pribišova 6/3173 Bratislava
   Marina Gasymová dlhodobý pobyt na území SR : Pribišova 6/3173 Bratislava
   27.04.2000Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb
   poradenská činnosť v stavebníctve
   činnosť stavbyvedúceho
   činnosť stavebného dozoru
   inžinierska činnosť v stavebníctve okrem vybraných činností v stavebníctve
   18.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Karol Kabaňa Riazanská 87 Bratislava
   Ing. Džalal Džalilov Gasymov , CSc dlhodobý pobyt na území SR : Pribišova 6/3173 Bratislava
   Marina Gasymová dlhodobý pobyt na území SR : Pribišova 6/3173 Bratislava
   17.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Kabaňa Riazanská 87 Bratislava
   Ing. Džalal Džalilov Gasymov , CSc dlhodobý pobyt na území SR : Pribišova 6/3173 Bratislava
   Marina Gasymová dlhodobý pobyt na území SR : Pribišova 6/3173 Bratislava
   10.04.1997Nové sidlo:
   Odborárska 52 Bratislava 831 03
   09.04.1997Zrušené sidlo:
   Odborárska 8 Bratislava 831 03
   07.02.1997Nové obchodné meno:
   SATEX, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Odborárska 8 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   Noví spoločníci:
   Ing. Karol Kabaňa Riazanská 87 Bratislava
   Ing. Džalal Džalilov Gasymov , CSc dlhodobý pobyt na území SR : Pribišova 6/3173 Bratislava
   Marina Gasymová dlhodobý pobyt na území SR : Pribišova 6/3173 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Karol Kabaňa Riazanská 87 Bratislava
   Ing. Džalal Džalilov Gasymov , CSc dlhodobý pobyt na území SR : Pribišova 6/3173 Bratislava