Vytvoriť faktúru

SOPEKO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 13.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SOPEKO
Stav Zrušená
IČO 35709472
DIČ 2020218002
IČ DPH SK2020218002
Dátum vzniku 12 Februára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SOPEKO
Kopčianska 8
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 10 900 €
Zisk -9 018 €
Aktíva 26 595 €
Vlastný kapitál 7 348 €
Dátum aktualizácie údajov: 13.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 111
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 111
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 111
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 111
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 111
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -999
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,047
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,047
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -9,018
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,110
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 19
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 19
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,091
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,091
Dátum aktualizácie údajov: 13.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 6,900
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 10,900
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 6,900
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,000
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 18,874
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,438
D. Služby (účtová skupina 51) 870
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 279
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 15,054
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 15,054
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,233
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -7,974
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,592
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 84
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 84
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -84
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -8,058
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -9,018
Dátum aktualizácie údajov: 13.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 13.07.2016
 • IČO:35709472 DIČ: 2020218002 IČ DPH: SK2020218002
 • Sídlo: SOPEKO, Kopčianska 8, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Februára 1997
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.07.2016Zrušené obchodné meno:
   SOPEKO, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Kopčianska 8 - 10 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
   04.12.2015Nové sidlo:
   Kopčianska 8 - 10 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
   12.02.1997Nové obchodné meno:
   SOPEKO, s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným