Vytvoriť faktúru

ANREMA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ANREMA
IČO 35709499
DIČ 2020241300
IČ DPH SK2020241300
Dátum vzniku 12 Februára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ANREMA
Staromlynská 25
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 24 536 €
Zisk 1 997 €
Aktíva 27 270 €
Vlastný kapitál 4 739 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421905245132, +421905245133
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 5,873
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 5,873
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,873
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 17,433
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 3,606
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,116
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,711
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 23,306
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 6,735
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -2,566
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,997
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 16,571
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 200
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 12,419
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,815
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 289
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,964
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 6,351
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,952
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 24,536
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 24,536
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 20,402
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,015
C. Služby (účtová skupina 51) 3,532
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 9,715
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 197
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,916
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 27
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,134
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 17,989
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,177
M. Nákladové úroky (562) 424
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 753
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,177
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,957
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,997
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35709499 DIČ: 2020241300 IČ DPH: SK2020241300
 • Sídlo: ANREMA, Staromlynská 25, 82106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Februára 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Renáta Ronecová Staromlynská 25 Bratislava 821 06 12.02.1997
  Mária Kadlečovičová Hlavná 68 Stupava 900 31 12.02.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Renáta Ronecová 3 320 € (50%) Staromlynská 25 Bratislava 821 06
  Mária Kadlečovičová 3 320 € (50%) Hlavná 68 Stupava 900 31
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.12.2009Noví spoločníci:
   Renáta Ronecová Staromlynská 25 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Renáta Ronecová Staromlynská 25 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 12.02.1997
   Mária Kadlečovičová Hlavná 68 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 12.02.1997
   18.12.2009Zrušeny spoločníci:
   Renáta Rotmanová Staromlynská 25 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Renáta Rotmanová Staromlynská 25 Bratislava 821 06
   Mária Kadlečovičová Hlavná 68 Stupava 900 31
   19.11.2001Nové sidlo:
   Staromlynská 25 Bratislava 821 06
   18.11.2001Zrušené sidlo:
   Mierova 21 Bratislava 821 05
   07.09.1999Nové sidlo:
   Mierova 21 Bratislava 821 05
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   06.09.1999Zrušené sidlo:
   Bulharská 72 Bratislava 821 04
   30.11.1998Noví spoločníci:
   Mária Kadlečovičová Hlavná 68 Stupava 900 31
   Renáta Rotmanová Staromlynská 25 Bratislava 821 06
   29.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Mária Kadlečovičová Hlavná 68 Stupava 900 31
   Ing. Anna Miklášová Markova 15 Bratislava 851 01
   Renáta Rotmanová Staromlynská 25 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anna Miklášová Markova 15 Bratislava 851 01
   12.02.1997Nové obchodné meno:
   ANREMA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bulharská 72 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovníctva
   sprostredkovateľská a poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   Mária Kadlečovičová Hlavná 68 Stupava 900 31
   Ing. Anna Miklášová Markova 15 Bratislava 851 01
   Renáta Rotmanová Staromlynská 25 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Anna Miklášová Markova 15 Bratislava 851 01
   Renáta Rotmanová Staromlynská 25 Bratislava 821 06
   Mária Kadlečovičová Hlavná 68 Stupava 900 31