Vytvoriť faktúru

Z - INVEST - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Z - INVEST
IČO 35709529
DIČ 2020227473
IČ DPH SK2020227473
Dátum vzniku 12 Februára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Z - INVEST
Cesta na Senec 2/A
82104
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -3 278 €
Aktíva 39 090 €
Vlastný kapitál -721 046 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0249244460
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 35,678
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 35,678
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,964
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,964
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 31,714
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 31,714
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 35,678
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -724,324
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 39,835
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 39,835
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,983
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,983
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -764,864
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 150,736
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -915,600
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,278
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 760,002
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 759,669
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 101
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 101
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 759,568
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 200
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 200
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 133
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,112
D. Služby (účtová skupina 51) 1,654
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 458
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,112
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,654
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 9
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 9
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 213
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 213
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -204
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,316
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 962
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 962
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,278
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35709529 DIČ: 2020227473 IČ DPH: SK2020227473
 • Sídlo: Z - INVEST, Cesta na Senec 2/A, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Februára 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mag. Dominika Seikmann Liniegasse 42/22 Viedeň 1060 Rakúska republika 23.01.2007
  Gunter Zeissel Bebravská 5 Bratislava 821 07 23.01.2007
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Dipl. Ing. Erwin Soravia 11 950 € (30%) Spittal/Drau 9800 Rakúsko
  Ing. Karl Soravia 5 976 € (15%) Spittal/Drau 9800 Rakúsko
  Dayland Immobilien, GmbH 8 963 € (22.5%) Viedeň 1010 Rakúska republika
  Soravia Real Estate Development GmbH 12 946 € (32.5%) Viedeň 1030 Rakúska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.03.2011Zrušeny spoločníci:
   Mag. Jasmin Antoinette Soravia Bismarckstrasse 9 Spittal/Drau 9800 Rakúsko
   18.03.2010Noví spoločníci:
   Soravia Real Estate Development GmbH Thomas-Klestil-Platz 3 Viedeň 1030 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Mag. Dominika Seikmann Liniegasse 42/22 Viedeň 1060 Rakúska republika Vznik funkcie: 23.01.2007
   17.03.2010Zrušeny spoločníci:
   Soravia Privatstiftung Hainburgerstrasse 15 Viedeň 1030 Rakúska republika
   Soravia real Estate Development GmbH Hainburgerstrasse 15 Viedeň 1010 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mag. Dominika Ilów Liniegasse 42/22 Viedeň 1060 Rakúska republika Vznik funkcie: 23.01.2007
   27.07.2007Noví spoločníci:
   Dipl. Ing. Erwin Soravia Hangstrasse 2 Spittal/Drau 9800 Rakúsko
   Ing. Karl Soravia Bismarckstrasse 9 Spittal/Drau 9800 Rakúsko
   Dayland Immobilien, GmbH Goldschmiedgasse 6/6-8 Viedeň 1010 Rakúska republika
   Soravia Privatstiftung Hainburgerstrasse 15 Viedeň 1030 Rakúska republika
   Soravia real Estate Development GmbH Hainburgerstrasse 15 Viedeň 1010 Rakúska republika
   Mag. Jasmin Antoinette Soravia Bismarckstrasse 9 Spittal/Drau 9800 Rakúsko
   26.07.2007Zrušeny spoločníci:
   SORAVIA OFFICE, s.r.o. Cesta na Senec 2/A Bratislava 823 74
   24.01.2007Nové obchodné meno:
   Z - INVEST, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Cesta na Senec 2/A Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamné činnosti
   prenájom motorových vozidiel
   faktoring a forfaiting
   poradenská činnosť vo vyššie uvedených predmetoch podnikania v rozsahu voľnej živnosti
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   obstarávateľská činnosť v stavebníctve
   prípravené práce pre stavbu - výkopové a zemné práce
   inžinierska činnosť - obstarávanie služieb v oblasti stavebníctva
   Noví spoločníci:
   SORAVIA OFFICE, s.r.o. Cesta na Senec 2/A Bratislava 823 74
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Gunter Zeissel Bebravská 5 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 23.01.2007
   Mag. Dominika Ilów Liniegasse 42/22 Viedeň 1060 Rakúska republika Vznik funkcie: 23.01.2007