Vytvoriť faktúru

M.P.B. ARTEMIS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno M.P.B. ARTEMIS
IČO 35709553
DIČ 2020206584
IČ DPH SK2020206584
Dátum vzniku 17 Februára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo M.P.B. ARTEMIS
Jánošíkova 68
90101
Malacky
Finančné informácie
Tržby a výnosy 133 119 €
Zisk 3 476 €
Aktíva 98 544 €
Vlastný kapitál 616 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0903413903, 00347726112, 0342862860, 0347726112
Mobile phone(s) 0903413903
Fax(es) 0342862860
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 18,700
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 18,700
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 18,700
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 85,871
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 43,445
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 948
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 41,450
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 104,571
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 4,093
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,706
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,706
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 333
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -6,422
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,476
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 100,478
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 570
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 9,808
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 8,238
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 499
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,071
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 90,100
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 133,119
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 86,992
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 45,006
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 821
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 300
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 128,318
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 65,862
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,720
C. Služby (účtová skupina 51) 39,984
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 6,105
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 539
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 7,458
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,650
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,801
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 19,432
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 3
X. Výnosové úroky (662) 3
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 395
N. Kurzové straty (563) 11
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 384
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -392
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,409
P. Daň z príjmov (591, 595) 933
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,476
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015