Vytvoriť faktúru

TECTUM - GEOSYNTHETIC - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TECTUM - GEOSYNTHETIC
IČO 35709561
DIČ 2020265027
IČ DPH SK2020265027
Dátum vzniku 17 Februára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TECTUM - GEOSYNTHETIC
Hrachová 40
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 87 480 €
Zisk -33 982 €
Aktíva 905 614 €
Vlastný kapitál 477 945 €
Kontaktné informácie
Email kosto@tecgeo.sk
Webová stránka http://www.tecgeo.sk;http://www.tectum-geosynthetic.sk
Phone(s) +421243427349, +421243427352, +421243427359, +421243427361
Fax(es) 0243427360
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 872,001
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 441,729
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 441,729
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 216,590
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 223,630
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,509
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 428,839
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 128,564
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 128,564
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 275,205
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 40,155
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 40,155
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 235,050
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 18,744
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 14,044
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,044
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,700
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 6,326
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 702
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,624
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,433
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,433
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 872,001
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 443,964
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 4,647
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,647
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 110
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 110
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 466,549
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 630,609
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -164,060
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -33,982
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 428,037
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,941
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,941
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 421,017
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 384
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 384
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 415,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,348
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,515
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,770
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,079
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,079
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 92,183
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 87,480
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 62,343
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 25,014
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 123
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 125,097
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 55,108
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,017
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -11,288
D. Služby (účtová skupina 51) 5,282
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 42,898
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 31,111
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 10,886
4. Sociálne náklady (527, 528) 901
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,835
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 20,097
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 20,097
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,148
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -37,617
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 32,238
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,703
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4,701
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4,701
XII. Kurzové zisky (663) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 108
O. Kurzové straty (563) 3
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 105
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 4,595
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -33,022
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -33,982
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35709561 DIČ: 2020265027 IČ DPH: SK2020265027
 • Sídlo: TECTUM - GEOSYNTHETIC, Hrachová 40, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Februára 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Kostovský Na Kracinách 820/14 Marianka 900 33 10.01.2012
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Peter Kostovský 6 640 € (100%) Na Kracinách 820/14 Marianka 900 33
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.01.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kostovský Na Kracinách 820/14 Marianka 900 33
   09.01.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Radovan Baslík Pekníkova 3 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Radovan Baslík Pekníkova 3 Bratislava 841 02
   Ing. Peter Kostovský Karadžičova 9 Bratislava 811 09
   31.01.2008Nové predmety činnosti:
   vyhotovovanie projektovej dokumentácie nosných konštrukcií stavieb - § 5 ods. 4 z. č. 138/1992 Zb.
   24.12.2004Nové sidlo:
   Hrachová 40 Bratislava 821 05
   23.12.2004Zrušené sidlo:
   Radvanská 1 Bratislava 811 01
   11.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kostovský Na Kracinách 820/14 Marianka 900 33
   Ing. Radovan Baslík Pekníkova 3 Bratislava 841 02
   10.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Radovan Baslík Pekníkova 3 Bratislava 841 02
   Ing. Peter Kostovský Karadžičova 9 Bratislava 811 09
   17.02.1997Nové obchodné meno:
   TECTUM - GEOSYNTHETIC s.r.o.
   Nové sidlo:
   Radvanská 1 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti geotechniky
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Radovan Baslík Pekníkova 3 Bratislava 841 02
   Ing. Peter Kostovský Karadžičova 9 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Radovan Baslík Pekníkova 3 Bratislava 841 02
   Ing. Peter Kostovský Karadžičova 9 Bratislava 811 09