Vytvoriť faktúru

Market Maker Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 13.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Market Maker Slovakia
IČO 35709588
Dátum vzniku 17 Februára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Market Maker Slovakia
Františkánska 7
91701
Trnava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 817 €
Zisk 358 €
Aktíva 3 379 496 €
Vlastný kapitál 3 331 267 €
Kontaktné informácie
Email generix@generix.sk
Phone(s) 0254415312, 0250106011
Dátum aktualizácie údajov: 13.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,338,823
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,338,193
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 46,304
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 46,304
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,278,039
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 37,039
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 37,039
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,357
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,236,643
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 13,850
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,218
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 7,632
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 630
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 630
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,338,823
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,331,625
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 13,278
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 13,278
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,371
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,371
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 3,316,618
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,316,618
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 358
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,198
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 138
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 138
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 6,730
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 6,232
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,232
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 498
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 330
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 330
Dátum aktualizácie údajov: 13.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,817
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,817
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,817
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,421
D. Služby (účtová skupina 51) 881
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 33
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,507
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,396
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,936
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 79
O. Kurzové straty (563) 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 78
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -78
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,318
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 358
Dátum aktualizácie údajov: 13.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 13.10.2015