Vytvoriť faktúru

BSK Invest - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 29.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno BSK Invest
IČO 35709707
DIČ 2020209257
IČ DPH SK2020209257
Dátum vzniku 18 Februára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BSK Invest
Štverníky 662
90613
Brezová pod Bradlom
Finančné informácie
Tržby a výnosy 162 063 €
Zisk 55 310 €
Dátum aktualizácie údajov: 29.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,974,716
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,867,129
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,867,129
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 322,128
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,545,001
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 89,646
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,454
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,454
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,454
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 87,192
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 87,187
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 17,941
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 798
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 17,143
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,974,716
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 54,977
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -6,972
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -6,972
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 55,310
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,897,739
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,175,283
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 2,175,000
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 283
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 721,256
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 704,040
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 704,040
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 17,216
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,200
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,200
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 22,000
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 22,000
Dátum aktualizácie údajov: 29.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 162,064
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 162,063
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 162,063
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 63,825
D. Služby (účtová skupina 51) 19,046
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 42,794
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 42,794
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,985
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 98,238
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 143,017
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 27,502
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 18,437
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 18,437
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 9,065
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -27,502
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 70,736
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 15,426
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 15,426
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 55,310
Dátum aktualizácie údajov: 29.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 29.12.2016
 • IČO:35709707 DIČ: 2020209257 IČ DPH: SK2020209257
 • Sídlo: BSK Invest, Štverníky 662, 90613, Brezová pod Bradlom
 • Dátum vzniku: 18 Februára 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Tony Beeuwsaert Dr. Adriaensstraat 16 Zedelgem 8210 Belgické kráľovstvo 07.05.2015
  Philippe Langsweirt Laagstraat 47 Koolskamp 8851 Belgické kráľovstvo 07.05.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  SLOVIMETAL, NV 6 640 € (100%) Ingelmunster 8770 Belgické kráľovstvo
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.12.2016Nové sidlo:
   Štverníky 662 Brezová pod Bradlom 906 13
   07.05.2015Nové obchodné meno:
   BSK Invest s. r. o.
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   Nový štatutárny orgán:
   Tony Beeuwsaert Dr. Adriaensstraat 16 Zedelgem 8210 Belgické kráľovstvo Vznik funkcie: 07.05.2015
   Philippe Langsweirt Laagstraat 47 Koolskamp 8851 Belgické kráľovstvo Vznik funkcie: 07.05.2015
   12.02.2015Noví spoločníci:
   SLOVIMETAL, NV Gentstraat 10 Ingelmunster 8770 Belgické kráľovstvo
   23.08.2014Nové predmety činnosti:
   faktoring a forfaiting
   18.02.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ