Vytvoriť faktúru

SLOVAK VOLLEYMANAGEMENT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SLOVAK VOLLEYMANAGEMENT
IČO 35709766
DIČ 2020227440
IČ DPH SK2020227440
Dátum vzniku 12 Februára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLOVAK VOLLEYMANAGEMENT
Junácka 6
83280
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 207 746 €
Zisk 3 117 €
Aktíva 152 211 €
Vlastný kapitál -65 510 €
Kontaktné informácie
Email svf@svf.sk
Phone(s) 0249249635, 0249249212, 0249249213, 0249249214, 0249249284, 0249249285
Fax(es) 0249249566
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 10,645
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 10,645
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,000
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 51,187
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 136
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 23,741
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,626
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,316
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 61,832
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -62,392
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -72,480
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,117
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 124,224
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 277
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 122,942
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 43,177
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,010
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 981
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 77,774
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 989
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 16
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 207,746
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 23
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 207,918
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) -195
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 203,412
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 39,698
C. Služby (účtová skupina 51) 143,216
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 17,870
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 96
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,484
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 48
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,334
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 25,027
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 183
XI. Kurzové zisky (663) 183
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 415
N. Kurzové straty (563) 84
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 331
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -232
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,102
P. Daň z príjmov (591, 595) 985
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,117
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35709766 DIČ: 2020227440 IČ DPH: SK2020227440
 • Sídlo: SLOVAK VOLLEYMANAGEMENT, Junácka 6, 83280, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Februára 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Tomáš Singer Ševčenkova 18 Bratislava 851 01 20.04.2005
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Slovenská federácia volejbalu, 13 280 € (100%) Bratislava 832 80
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.05.2005Nový štatutárny orgán:
   Tomáš Singer Ševčenkova 18 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 20.04.2005
   05.05.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Kažimír Parkové nábrežie 15 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 13.07.2004
   18.08.2004Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Kažimír Parkové nábrežie 15 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 13.07.2004
   17.08.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubor Halanda Bošániho 11 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 06.09.2001
   Ivan Majerčák Červeňova 21 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 30.04.2000
   Mgr. Dušan Mešár Kunerádska 21 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 12.02.1997
   28.01.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubor Halanda Bošániho 11 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 06.09.2001
   Ivan Majerčák Červeňova 21 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 30.04.2000
   Mgr. Dušan Mešár Kunerádska 21 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 12.02.1997
   27.01.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubor Halanda Bošániho 11 Bratislava 841 01
   Ivan Majerčák Červeňova 21 Nitra 949 01
   Mgr. Dušan Mešár Kunerádska 21 Bratislava 841 03
   19.08.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Jánoška Guothova 19 Bratislava 831 01
   28.09.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubor Halanda Bošániho 11 Bratislava 841 01
   27.09.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslav Bician Komárnická 22 Bratislava 821 03
   10.10.2000Nový štatutárny orgán:
   Ivan Majerčák Červeňova 21 Nitra 949 01
   09.10.1998Nové obchodné meno:
   SLOVAK VOLLEYMANAGEMENT s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Slovenská federácia volejbalu, IČO: 00 688 819 Junácka 6 Bratislava 832 80
   08.10.1998Zrušené obchodné meno:
   SLOVAK VOLLEYMANAGMENT s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Slovenská federácia volejbalu, IČO: 00 688 819 Junácka 6 Bratislava 832 80
   30.01.1998Nový štatutárny orgán:
   Jaroslav Bician Komárnická 22 Bratislava 821 03
   29.01.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Miloš Dubovec Farského 22 Bratislava 851 01
   12.02.1997Nové obchodné meno:
   SLOVAK VOLLEYMANAGMENT s.r.o.
   Nové sidlo:
   Junácka 6 Bratislava 832 80
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie verejných telovýchovných škôl, kurzy cvičiteľov, trénerov, rozhodcov, organizovanie tel. kurzov a činnosť športových inštruktorov volejbalu
   prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich regenerácii a rekondícii
   usporiadavanie športových podujatí
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Slovenská federácia volejbalu, IČO: 00 688 819 Junácka 6 Bratislava 832 80
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Miloš Dubovec Farského 22 Bratislava 851 01
   Ing. Jozef Jánoška Guothova 19 Bratislava 831 01
   Mgr. Dušan Mešár Kunerádska 21 Bratislava 841 03