Vytvoriť faktúru

Vydavateľstvo MATYS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Vydavateľstvo MATYS
IČO 35709791
DIČ 2020209290
IČ DPH SK2020209290
Dátum vzniku 17 Februára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Vydavateľstvo MATYS
Starhradská 8
85105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 57 824 €
Zisk 3 020 €
Aktíva 177 362 €
Vlastný kapitál 20 709 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421255410282
Fax(es) 0255410282
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 189,598
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 189,598
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 124,500
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 124,500
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 36,563
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 24,608
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 24,608
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 11,955
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 28,535
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,017
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 23,518
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 189,598
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 23,727
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 16,597
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 16,597
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 524
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 524
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 3,588
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,588
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,018
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 165,871
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 117,030
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 117,000
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 30
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 48,841
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 7,881
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,881
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 40,000
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 57,824
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 57,824
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 48,644
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 9,180
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 59,014
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 34,738
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 940
D. Služby (účtová skupina 51) 23,336
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,190
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,190
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,569
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 2
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 5,567
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 399
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 399
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 5,170
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,980
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,020
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35709791 DIČ: 2020209290 IČ DPH: SK2020209290
 • Sídlo: Vydavateľstvo MATYS, Starhradská 8, 85105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Februára 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jaroslav Jankovič Starhradska 8 Bratislava 851 05 17.02.1997
  Lýdia Matušková Rajčianska 18 Bratislava 821 07 25.11.2003
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Jaroslav Jankovič 8 298 € (50%) Starhradska 8 Bratislava 851 05
  Lýdia Matušková 8 298 € (50%) Rajčianska 18 Bratislava 821 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.05.2004Nové obchodné meno:
   Vydavateľstvo MATYS, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Jankovič Starhradská 8 Bratislava 851 05
   Lýdia Matušková Rajčianska 18 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Jankovič Starhradska 8 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 17.02.1997
   Lýdia Matušková Rajčianska 18 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 25.11.2003
   18.05.2004Zrušené obchodné meno:
   ARCHIPOS, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Daniela Babjaková Damborského 6 Bratislava 841 01
   Ing. Miroslav Bernáth Lermontovova 6 Bratislava 811 05
   Ing. Jaroslav Jankovič Starhradská 8 Bratislava 851 05
   Lýdia Matušková Rajčianska 18 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Bernáth Lermontovova 6 Bratislava 811 05
   Ing. Jaroslav Jankovič Starhradská 8 Bratislava 851 05
   26.08.1998Noví spoločníci:
   Daniela Babjaková Damborského 6 Bratislava 841 01
   Ing. Miroslav Bernáth Lermontovova 6 Bratislava 811 05
   Ing. Jaroslav Jankovič Starhradská 8 Bratislava 851 05
   Lýdia Matušková Rajčianska 18 Bratislava 821 07
   25.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Daniela Babjaková Damborského 6 Bratislava 841 01
   Ing. Miroslav Bernáth Lermontovova 6 Bratislava 811 05
   Ing. Jaroslav Jankovič Starhradská 8 Bratislava 851 05
   Lýdia Matušková Rajčianska 18 Bratislava 821 07
   17.02.1997Nové obchodné meno:
   ARCHIPOS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Starhradská 8 Bratislava 851 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská činnosť s výnimkou remeselných živností uvedených v prílohe 1 živnostenského zákona
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   administratívne práce
   prevádzkovanie skladov
   ukladanie písomností nearchívnej povahy
   Noví spoločníci:
   Daniela Babjaková Damborského 6 Bratislava 841 01
   Ing. Miroslav Bernáth Lermontovova 6 Bratislava 811 05
   Ing. Jaroslav Jankovič Starhradská 8 Bratislava 851 05
   Lýdia Matušková Rajčianska 18 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Bernáth Lermontovova 6 Bratislava 811 05
   Ing. Jaroslav Jankovič Starhradská 8 Bratislava 851 05