Vytvoriť faktúru

M-TRAVEL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 19.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno M-TRAVEL
IČO 35709847
DIČ 2020265181
IČ DPH SK2020265181
Dátum vzniku 19 Februára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo M-TRAVEL
Bárdošova 33
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 306 480 €
Zisk 6 037 €
Aktíva 181 243 €
Vlastný kapitál 57 786 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421255423649, +421255423650, +421255641700
Fax(es) 0255423649, 0255423650
Dátum aktualizácie údajov: 19.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 181,367
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 80,415
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 80,415
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 80,415
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 93,037
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 59,536
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 59,530
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 59,530
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 33,501
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,491
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 28,010
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 7,915
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 7,915
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 181,367
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 65,522
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 108,326
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -55,812
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 54,559
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -110,371
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,037
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 115,845
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,378
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,378
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 106,083
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 19,406
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 19,406
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 81,906
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,139
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,294
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,338
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 648
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 648
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 6,736
Dátum aktualizácie údajov: 19.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 300,324
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 306,480
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,410
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 297,915
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,155
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 298,862
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,249
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 11,777
D. Služby (účtová skupina 51) 234,146
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 46,458
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 33,302
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 11,388
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,768
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 532
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,700
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,618
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 53,153
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 46
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4
XII. Kurzové zisky (663) 42
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 667
O. Kurzové straty (563) 34
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 633
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -621
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,997
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,037
Dátum aktualizácie údajov: 19.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 19.12.2016