Vytvoriť faktúru

C M - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno C M
IČO 35709855
DIČ 2021370901
Dátum vzniku 13 Februára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo C M
Tomášikova 30
82369
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -601 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 76
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 76
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 76
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 76
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 76
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -995
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,638
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,638
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -7,032
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 368
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 7,400
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 601
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,071
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 104
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 104
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 967
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 480
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 487
Dátum aktualizácie údajov: 25.10.2016
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 42
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 16
D. Služby (účtová skupina 51) 26
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -42
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 81
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 81
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -79
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -121
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -601
Dátum aktualizácie údajov: 25.10.2016