Vytvoriť faktúru

TAVIS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TAVIS
IČO 35709901
DIČ 2021395816
IČ DPH SK2021395816
Dátum vzniku 20 Februára 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo TAVIS
Jadrová 3226/5
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 507 655 €
Zisk -303 565 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,641,465
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,749,568
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 1,749,568
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,749,568
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 891,897
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 464,002
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 436,106
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 436,106
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 27,896
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 427,895
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,320
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 426,575
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,641,465
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,471,805
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,194
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,194
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 1,742,475
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 1,742,475
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -299
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,051,661
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,051,960
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -303,565
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,169,660
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 541
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 541
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,168,897
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,126,567
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,126,567
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 889
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 444
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,705
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 36,292
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 222
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 222
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 518,867
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 507,655
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 379,544
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 128,111
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 851,550
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 30,852
D. Služby (účtová skupina 51) 203,984
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 9,655
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 7,460
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,173
4. Sociálne náklady (527, 528) 22
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 30
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 367,702
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 239,327
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -343,895
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 144,708
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11,212
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 11,212
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 11,212
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 418
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 418
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 10,794
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -333,101
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -29,536
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,882
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -32,418
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -303,565
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35709901 DIČ: 2021395816 IČ DPH: SK2021395816
 • Sídlo: TAVIS, Jadrová 3226/5, 82102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Februára 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Branislav Gábriš predseda Jadrová 3226/5 Bratislava 10.11.2000
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.04.2004Nové obchodné meno:
   TAVIS, a.s.
   Nové sidlo:
   Jadrová 3226/5 Bratislava 821 02
   Nové predmety činnosti:
   prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov
   automatizované spracovanie dát
   poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
   poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovnie dát
   školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   08.04.2004Zrušené obchodné meno:
   HUTOS, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Bajkalská 25 Bratislava 827 18
   Zrušeny predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť ekonomických a organizačných poradcov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Dr. Michal Čulák , CSc. - člen Bzovická 22 Bratislava
   Ing. Július Pribylinec - člen Ľubovnianska 3195/2 Bratislava
   05.04.2002Nové obchodné meno:
   HUTOS, a.s.
   Nové sidlo:
   Bajkalská 25 Bratislava 827 18
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   factoring a forfaiting
   realitné činnosti - sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
   prenájom strojov, prístrojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu, prenájom motorových vozidiel
   finančný leasing
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť ekonomických a organizačných poradcov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   04.04.2002Zrušené obchodné meno:
   Hutnícka obchodná spoločnosť, a.s. v skratke HUTOS, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Páričkova 18 Bratislava 821 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   podnikateľské poradenstvo - poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu
   reklamná činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   10.11.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Gábriš - predseda Jadrová 3226/5 Bratislava
   Ing. Július Pribylinec - člen Ľubovnianska 3195/2 Bratislava
   09.11.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Július Pribylinec - predseda predstavenstva Ľubovnianska 3195/2 Bratislava
   Doc. Ing. Milan Vaigl , CSc. - člen Krajňakova 7 Bratislava
   21.04.2000Nové sidlo:
   Páričkova 18 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Dr. Michal Čulák , CSc. - člen Bzovická 22 Bratislava
   20.04.2000Zrušené sidlo:
   Jégeho 8 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Michal Čulák , CSc. - predseda Bzovická 22 Bratislava
   30.06.1997Nové obchodné meno:
   Hutnícka obchodná spoločnosť, a.s. v skratke HUTOS, a.s.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Július Pribylinec - predseda predstavenstva Ľubovnianska 3195/2 Bratislava
   29.06.1997Zrušené obchodné meno:
   Hutnícka obchodná spoločnosť, a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Milan Srník - člen Molecova 10/3 Bratislava
   20.02.1997Nové obchodné meno:
   Hutnícka obchodná spoločnosť, a.s.
   Nové sidlo:
   Jégeho 8 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   podnikateľské poradenstvo - poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu
   reklamná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Dr. Michal Čulák , CSc. - predseda Bzovická 22 Bratislava
   Milan Srník - člen Molecova 10/3 Bratislava
   Doc. Ing. Milan Vaigl , CSc. - člen Krajňakova 7 Bratislava