Vytvoriť faktúru

B.R.M. Tax - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno B.R.M. Tax
IČO 35710012
DIČ 2020200666
IČ DPH SK2020200666
Dátum vzniku 21 Februára 1997
Právna forma Komanditná spoločnosť
Sídlo B.R.M. Tax
Ľubietovská 10
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 71 723 €
Zisk 17 349 €
Aktíva 67 550 €
Vlastný kapitál -195 611 €
Kontaktné informácie
Email mach@brmgroup.sk
Phone(s) 0268202311
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 39,043
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 38,449
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 22,667
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 13,879
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,879
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 4,165
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,623
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 15,782
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 14,637
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,145
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 594
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 594
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 39,043
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -178,262
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 332
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -195,943
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -195,943
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 17,349
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 217,305
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 217,305
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 93,136
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 93,136
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 123,209
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 71,723
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 71,723
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 71,723
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 51,307
D. Služby (účtová skupina 51) 16,843
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 34,464
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 20,416
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 54,880
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,110
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,110
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,107
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 18,309
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 17,349
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015