Vytvoriť faktúru

A.V. AUTOPRÍSLUŠENSTVO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno A.V. AUTOPRÍSLUŠENSTVO
IČO 35710110
DIČ 2020203262
IČ DPH SK2020203262
Dátum vzniku 21 Februára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo A.V. AUTOPRÍSLUŠENSTVO
Myslenická, Griňava 93
90203
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 275 581 €
Zisk 3 541 €
Aktíva 127 382 €
Vlastný kapitál 12 279 €
Kontaktné informácie
Email avauto@nextra.sk
Phone(s) 0336423234, 0255569731, 0336423310, 0336423311
Fax(es) 0336423311
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 4,930
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 4,930
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,930
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 131,675
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 4,070
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 762
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 55,392
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 136,605
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 15,751
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 4,906
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,541
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 120,854
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 120,254
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 17,900
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,557
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,490
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 96,307
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 600
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 275,581
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 219,833
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 55,733
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 15
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 270,282
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 184,177
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 50,128
C. Služby (účtová skupina 51) 4,399
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 29,219
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 134
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 611
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,614
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,299
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 36,862
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 681
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 681
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -680
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,619
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,078
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,541
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35710110 DIČ: 2020203262 IČ DPH: SK2020203262
 • Sídlo: A.V. AUTOPRÍSLUŠENSTVO, Myslenická, Griňava 93, 90203, Pezinok
 • Dátum vzniku: 21 Februára 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Juraj Velický Komenského 13 Pezinok 902 01 21.02.1997
  Róbert Áč Partizánska 51 Modra 900 02 21.02.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Juraj Velický 3 320 € (50%) Komenského 13 Pezinok 902 01
  Róbert Áč 3 320 € (50%) Partizánska 51 Modra 900 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.04.2011Noví spoločníci:
   Róbert Áč Partizánska 51 Modra 900 02
   Juraj Velický Komenského 13 Pezinok 902 01
   19.04.2011Zrušeny spoločníci:
   Juraj Velický Pri kríži 36 Bratislava 841 02
   Róbert Áč Partizánska 51 Modra 900 02
   16.04.2004Nové obchodné meno:
   A.V. AUTOPRÍSLUŠENSTVO, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Myslenická, Griňava 93 Pezinok 902 03
   Nové predmety činnosti:
   oprava a údržba motorových vozidiel
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Juraj Velický Komenského 13 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 21.02.1997
   Róbert Áč Partizánska 51 Modra 900 02 Vznik funkcie: 21.02.1997
   15.04.2004Zrušené obchodné meno:
   A.V. AUTOPRISLUŠENSTVO, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   Myslenická 19 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Róbert Áč Partizánska 51 Modra 900 02
   Juraj Velický Pri kríži 36 Bratislava 841 02
   20.01.2000Noví spoločníci:
   Juraj Velický Pri kríži 36 Bratislava 841 02
   Róbert Áč Partizánska 51 Modra 900 02
   19.01.2000Zrušeny spoločníci:
   Róbert Áč Partizánska 51 Modra 900 02
   Juraj Velický Pri kríži 36 Bratislava 841 02
   21.02.1997Nové obchodné meno:
   A.V. AUTOPRISLUŠENSTVO, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Myslenická 19 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod, a na účely jeho predaja iným prevádzkovteľom živnosti - veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Róbert Áč Partizánska 51 Modra 900 02
   Juraj Velický Pri kríži 36 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Róbert Áč Partizánska 51 Modra 900 02
   Juraj Velický Pri kríži 36 Bratislava 841 02