Vytvoriť faktúru

Eltex - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Eltex
IČO 35710128
DIČ 2021356656
IČ DPH SK2021356656
Dátum vzniku 17 Februára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Eltex
A. Žarnova 1
91702
Bratislava
Finančné informácie
Zisk 994 €
Aktíva 169 650 €
Vlastný kapitál -16 759 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0335522088
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 171,603
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 171,603
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 143,188
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 143,188
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 28,415
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 27,638
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 777
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 171,603
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -15,765
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 663
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -24,061
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 18,974
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -43,035
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 994
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 187,368
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 960
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 186,408
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,000
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2,000
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2,000
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 46
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 46
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,954
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,954
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 994
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35710128 DIČ: 2021356656 IČ DPH: SK2021356656
 • Sídlo: Eltex, A. Žarnova 1, 91702, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Februára 1997
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.06.2011Nové sidlo:
   A. Žarnova 1 Trnava 917 02
   13.06.2011Zrušené sidlo:
   A. Žarnova 1 Trnava 917 01 Česká republika
   20.05.2011Nové sidlo:
   A. Žarnova 1 Trnava 917 01 Česká republika
   19.05.2011Zrušené sidlo:
   Kolárska 8 Bratislava 811 06
   02.07.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Kertés Jamnického 3309/1B Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 20.05.2009
   01.07.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Pavlík Ružindol 431 Ružindol 919 61 Vznik funkcie: 16.06.2008
   29.10.2008Noví spoločníci:
   THORKELL HOLDINGS LIMITED Evripidou 28 Larnaca P.C. 6036 Cyprus
   28.10.2008Zrušeny spoločníci:
   KARAVELA DEVELOPMENT, a. s. Kolárska 8 Bratislava 811 06
   01.07.2008Noví spoločníci:
   KARAVELA DEVELOPMENT, a. s. Kolárska 8 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Pavlík Ružindol 431 Ružindol 919 61 Vznik funkcie: 16.06.2008
   30.06.2008Zrušeny spoločníci:
   KARAVELA, a.s. Kolárska 8 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Švenk Kvetná 9 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 23.10.2006
   09.11.2006Nové sidlo:
   Kolárska 8 Bratislava 811 06
   Noví spoločníci:
   KARAVELA, a.s. Kolárska 8 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Švenk Kvetná 9 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 23.10.2006
   08.11.2006Zrušené sidlo:
   Gelnická 28 Bratislava 831 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Luboš Tůma , CSc. Gelnická 28 Bratislava
   Luboš Tůma Gelnická 28 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Luboš Tůma Gelnická 28 Bratislava
   29.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Luboš Tůma , CSc. Gelnická 28 Bratislava
   28.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Luboš Tůma , CSc. Gelnická 28 Bratislava
   17.02.1997Nové obchodné meno:
   Eltex s.r.o.
   Nové sidlo:
   Gelnická 28 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti obchodu, služieb, reklamy, nákupu a predaja tovarov
   kúpa tovarov za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo prevádzkovateľom iných živností (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Luboš Tůma Gelnická 28 Bratislava
   Ing. Luboš Tůma , CSc. Gelnická 28 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Luboš Tůma Gelnická 28 Bratislava