Vytvoriť faktúru

COMODITE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno COMODITE
IČO 35710241
DIČ 2020227506
IČ DPH SK2020227506
Dátum vzniku 24 Februára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo COMODITE
Pluhová 49
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 115 366 €
Zisk 3 406 €
Aktíva 44 590 €
Vlastný kapitál 13 582 €
Kontaktné informácie
Email comodite@comodite.sk
Phone(s) 0244452457, 0264461080
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 5,816
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 5,816
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,816
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 51,520
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 29,326
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 22,194
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 57,336
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 16,988
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,806
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,806
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 680
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 6,096
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,406
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 40,348
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) -573
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 40,921
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 42,148
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 872
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) -2,099
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 115,366
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 115,366
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 109,395
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 30,368
C. Služby (účtová skupina 51) 49,464
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 19,358
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 763
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 8,293
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,149
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,971
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 35,534
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,350
M. Nákladové úroky (562) 873
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 477
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,350
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,621
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,215
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,406
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015