Vytvoriť faktúru

Business Valuation Institute - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Business Valuation Institute
IČO 35710268
DIČ 2020994514
Dátum vzniku 25 Februára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Business Valuation Institute
Irkutská 16/A
85110
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 23 634 €
Zisk 1 546 €
Aktíva 29 336 €
Vlastný kapitál 7 686 €
Kontaktné informácie
Email bvi@bvi.sk
Phone(s) 0907936386
Mobile phone(s) 0905545422, 0907936386
Fax(es) 0262528213
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 34,501
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 34,490
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 34,490
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 26,115
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 8,375
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 11
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 11
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 34,501
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,233
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 383
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 9,934
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -9,551
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,546
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 25,113
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 75
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 75
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 638
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 638
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 24,400
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 155
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 155
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 23,634
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 23,634
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 23,634
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 21,241
D. Služby (účtová skupina 51) 20,370
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 155
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 716
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,393
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,264
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 210
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 210
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -209
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,184
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 638
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 638
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,546
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015