Vytvoriť faktúru

FKW TREND - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FKW TREND
IČO 35710276
DIČ 2020217661
Dátum vzniku 19 Februára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FKW TREND
Na Hriadkach 51
84107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 48 181 €
Zisk 33 705 €
Aktíva 467 972 €
Vlastný kapitál -232 997 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421264775400
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 511,225
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 431,521
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 431,521
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 431,521
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 79,704
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,923
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,923
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 76,781
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 78
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 76,703
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 511,225
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -199,292
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 365,133
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 365,133
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 174,704
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -772,834
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 654,569
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,427,403
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 33,705
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 710,517
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 700,969
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 700,969
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 9,548
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,548
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 48,181
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 48,181
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,871
D. Služby (účtová skupina 51) 4,621
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 104
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 146
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 43,310
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -4,621
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 61
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 61
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -57
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 43,253
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 9,548
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 9,548
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 33,705
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4301637.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015