Vytvoriť faktúru

MAX'S PHOTO FACTORY - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MAX'S PHOTO FACTORY
IČO 35710306
DIČ 2020265940
Dátum vzniku 17 Februára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MAX'S PHOTO FACTORY
Radlinského 10
81107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 21 468 €
Zisk -865 €
Aktíva 5 144 €
Vlastný kapitál 3 328 €
Kontaktné informácie
Email maxphoto@maxphoto.sk
Phone(s) 0908078173, 09077491
Mobile phone(s) 09077491
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,265
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,265
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 624
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 624
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 624
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,641
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,361
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 280
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,265
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,478
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 231
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 231
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -3,527
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 7,555
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -11,082
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -865
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 787
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 109
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 109
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 678
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 43
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 635
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 21,468
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 21,468
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 21,468
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 21,787
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,966
D. Služby (účtová skupina 51) 15,643
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,814
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,336
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 470
4. Sociálne náklady (527, 528) 8
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 157
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 207
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -319
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,859
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 66
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 66
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -66
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -385
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -865
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015