Vytvoriť faktúru

CONTO real - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 19.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno CONTO real
IČO 35710403
DIČ 2020978630
IČ DPH SK2020978630
Dátum vzniku 25 Februára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CONTO real
Mlynské NIvy 56
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 31 895 €
Zisk 1 350 €
Aktíva 57 166 €
Vlastný kapitál 38 027 €
Kontaktné informácie
Email contoreal@contoreal.sk
Phone(s) 0253419092
Mobile phone(s) 0903906430, 0905601218
Fax(es) 0253415775
Dátum aktualizácie údajov: 19.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 2,569
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 2,569
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,569
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 47,855
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 429
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 47,337
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 50,424
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 39,625
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 30,972
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,350
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 10,799
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 55
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 9,870
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 7,851
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 945
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,074
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 874
Dátum aktualizácie údajov: 19.10.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 31,895
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 31,895
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 29,546
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,761
C. Služby (účtová skupina 51) 11,725
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 9,291
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 114
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 4,409
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,246
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,349
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 17,409
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 9
X. Výnosové úroky (662) 9
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 46
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 46
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -37
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,312
P. Daň z príjmov (591, 595) 962
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,350
Dátum aktualizácie údajov: 19.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 19.10.2016