Vytvoriť faktúru

MEBA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 31.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno MEBA
IČO 35710411
DIČ 2020267128
IČ DPH SK2020267128
Dátum vzniku 26 Februára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MEBA
Stará Vajnorská 37
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 867 582 €
Zisk 83 625 €
Aktíva 65 354 €
Vlastný kapitál 24 964 €
Kontaktné informácie
Email hotel@hotelprim.sk
Webová stránka http://www.hotelprim.sk
Phone(s) +421244259424, +421244253124, +421249224320
Mobile phone(s) +421903702170
Fax(es) 0244253124
Dátum aktualizácie údajov: 31.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 180,363
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 179,327
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 310
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 310
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 101,997
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 101,997
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 101,997
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 77,020
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,861
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 72,159
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,036
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 168
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 868
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 180,363
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 118,625
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,500
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,500
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,500
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,500
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 26,000
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 26,000
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 83,625
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 61,661
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 50,488
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,997
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,997
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 15,372
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 8,963
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 22,703
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 453
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 11,173
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 11,173
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 77
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 77
Dátum aktualizácie údajov: 31.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 867,677
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 867,582
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 11,955
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 855,149
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 478
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 757,779
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 5,613
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 35,107
D. Služby (účtová skupina 51) 371,131
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 331,369
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 234,133
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 81,159
4. Sociálne náklady (527, 528) 16,077
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 8,161
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 391
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,007
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 109,803
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 455,253
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 96
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 7
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 7
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 89
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,833
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,833
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,737
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 107,066
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 23,441
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 23,441
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 83,625
Dátum aktualizácie údajov: 31.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 31.05.2016