Vytvoriť faktúru

GALENOS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 09.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GALENOS
IČO 35710446
DIČ 2020209653
IČ DPH SK2020209653
Dátum vzniku 20 Februára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GALENOS
Zámocká 10
81101
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -1 095 €
Aktíva 285 €
Vlastný kapitál 285 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0903650978
Mobile phone(s) +421903650978, +421911919902, 0903650978
Dátum aktualizácie údajov: 09.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 152
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 152
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 152
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 16
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 136
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 152
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -808
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -6,684
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -6,684
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,095
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 960
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 960
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Dátum aktualizácie údajov: 09.10.2015
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 134
D. Služby (účtová skupina 51) 134
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -134
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -134
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -135
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,095
Dátum aktualizácie údajov: 09.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 09.10.2015