Vytvoriť faktúru

LIU a GUO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno LIU a GUO
IČO 35710462
DIČ 2021003820
IČ DPH SK2021003820
Dátum vzniku 19 Februára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LIU a GUO
Pri Dynamitke 3
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 368 178 €
Zisk 2 753 €
Aktíva 57 539 €
Vlastný kapitál 56 869 €
Dátum aktualizácie údajov: 02.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 69,267
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 69,267
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 62,651
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 62,651
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,197
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,197
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 419
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 268
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 151
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 69,267
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 54,709
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 909
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 909
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 44,408
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 44,408
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,753
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 14,558
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 358
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 220
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 138
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 14,200
Dátum aktualizácie údajov: 02.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 368,178
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 368,178
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 368,178
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 364,268
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 313,569
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,098
D. Služby (účtová skupina 51) 16,093
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 32,888
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 25,582
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 7,306
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 620
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,910
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 37,418
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 183
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 183
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -183
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,727
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 974
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 974
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,753
Dátum aktualizácie údajov: 02.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 02.12.2016
 • IČO:35710462 DIČ: 2021003820 IČ DPH: SK2021003820
 • Sídlo: LIU a GUO, Pri Dynamitke 3, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Februára 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jianrong Guo Krížna 1977/33A Šamorín 931 01 08.10.2009
  Wei Guo Šamorín 931 01 28.09.2009
  Yongqiang Guo Šamorín 931 01 01.02.2011
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Wei Guo 3 818 € (50%) Šamorín 931 01
  Yongqiang Guo 3 818 € (50%) Šamorín 931 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.12.2016Nové sidlo:
   Pri Dynamitke 3 Bratislava 831 03
   19.02.2011Noví spoločníci:
   Yongqiang Guo Krížna 1977/33A Šamorín 931 01
   Nový štatutárny orgán:
   Yongqiang Guo Krížna 1977/33A Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 01.02.2011
   08.10.2009Noví spoločníci:
   Wei Guo Krížna 1977/33A Šamorín 931 01
   Nový štatutárny orgán:
   Jianrong Guo Krížna 1977/33A Šamorín 931 01
   Wei Guo Krížna 1977/33A Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 28.09.2009
   30.10.2001Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   28.05.1997Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
   19.02.1997Nové obchodné meno:
   LIU a GUO, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti v maloobchode a veľkoobchode
   sprostredkovanie obchodu a služieb