Vytvoriť faktúru

TATRA TRADING INTERNATIONAL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 05.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TATRA TRADING INTERNATIONAL
IČO 35710501
DIČ 2021392593
IČ DPH SK2021392593
Dátum vzniku 20 Februára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TATRA TRADING INTERNATIONAL
Šrobárova 2678/31
05801
Poprad
Finančné informácie
Tržby a výnosy 103 414 €
Zisk -127 937 €
Aktíva 1 306 181 €
Vlastný kapitál 899 619 €
Kontaktné informácie
Email recepcia@hotelhorizont.sk
Phone(s) 0524467881
Fax(es) 0524467287
Dátum aktualizácie údajov: 05.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,501,962
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 1,501,962
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 877,990
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 8,734
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 52
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 802,378
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 2,379,952
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 771,682
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 855,000
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 855,000
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 1,057,444
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -1,012,825
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -127,937
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,608,270
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,081,273
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 526,993
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 454,689
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 10,510
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 61,794
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4
Dátum aktualizácie údajov: 05.10.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 103,414
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,256
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 90,608
IV. Aktivácia (účtová skupina 62) 334
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,216
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 210,808
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 278
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 53,405
C. Služby (účtová skupina 51) 36,963
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 26,324
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,639
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 84,774
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 1,696
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,729
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -107,394
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,552
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 670
X. Výnosové úroky (662) 52
XI. Kurzové zisky (663) 618
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 20,243
M. Nákladové úroky (562) 2,326
N. Kurzové straty (563) 14,209
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,708
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -19,573
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -126,967
P. Daň z príjmov (591, 595) 970
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -127,937
Dátum aktualizácie údajov: 05.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 05.10.2015