Vytvoriť faktúru

KOVO - HALLA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KOVO - HALLA
IČO 35710551
DIČ 2020206672
IČ DPH SK2020206672
Dátum vzniku 21 Februára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KOVO - HALLA
90062
Kostolište
Finančné informácie
Tržby a výnosy 106 983 €
Zisk 2 204 €
Aktíva 60 607 €
Vlastný kapitál 34 671 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421347734061
Mobile phone(s) +421911371637
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 721
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 721
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 721
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 44,908
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 26,205
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -3,867
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 21,557
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 45,629
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 36,875
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 27,700
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,204
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 8,754
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 163
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 4,467
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,166
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 87
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 88
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 126
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,499
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,625
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 106,983
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 76,191
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 30,709
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 83
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 102,058
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 72,041
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 11,340
C. Služby (účtová skupina 51) 9,949
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 2,966
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 592
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,123
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 3,867
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 180
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,925
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 13,570
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,761
M. Nákladové úroky (562) 1,629
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 132
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,761
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,164
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,204
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35710551 DIČ: 2020206672 IČ DPH: SK2020206672
 • Sídlo: KOVO - HALLA, 90062, Kostolište
 • Dátum vzniku: 21 Februára 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Elena Hallová 162 Kostolište 900 62 21.02.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mgr. Marcel Halla 6 639 € (100%) Kostolište 900 62
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.07.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Halla 162 Kostolište 900 62 Vznik funkcie: 21.02.1997
   16.02.2006Noví spoločníci:
   Mgr. Marcel Halla 162 Kostolište 900 62
   15.02.2006Zrušeny spoločníci:
   Milan Halla 162 Kostolište 900 62
   Elena Hallová 162 Kostolište 900 62
   16.01.2004Nový štatutárny orgán:
   Elena Hallová 162 Kostolište 900 62 Vznik funkcie: 21.02.1997
   15.01.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Elena Hallová 162 Kostolište 900 62
   16.05.2003Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Halla 162 Kostolište 900 62 Vznik funkcie: 21.02.1997
   15.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Halla 162 Kostolište 900 62
   04.09.1998Noví spoločníci:
   Milan Halla 162 Kostolište 900 62
   Elena Hallová 162 Kostolište 900 62
   03.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Milan Halla 162 Kostolište 900 62
   Elena Hallová 162 Kostolište 900 62
   21.02.1997Nové obchodné meno:
   KOVO - HALLA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   162 Kostolište 900 62
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   výroba kovov a kovových výrobkov s výnimkou zlievania drahých kovov
   výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia
   prenájom hnuteľných vecí
   reklamná a propagačná činnosť
   vedenie účtovníctva
   Noví spoločníci:
   Milan Halla 162 Kostolište 900 62
   Elena Hallová 162 Kostolište 900 62
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Halla 162 Kostolište 900 62
   Elena Hallová 162 Kostolište 900 62