Vytvoriť faktúru

HAPPY END - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno HAPPY END
IČO 35710578
DIČ 2020203306
IČ DPH SK2020203306
Dátum vzniku 21 Februára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HAPPY END
Bratislavská 83
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 176 239 €
Zisk 556 €
Aktíva 131 987 €
Vlastný kapitál 13 301 €
Kontaktné informácie
Email happyend@happyend.sk
Webová stránka http://www.happyend.sk
Phone(s) +421336412742
Mobile phone(s) +421911874492
Fax(es) 0336412237
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 142,886
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 6,013
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 6,013
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 6,013
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 136,079
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 98,872
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 98,872
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 27,387
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 27,387
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 27,387
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 9,820
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,450
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,370
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 794
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 794
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 142,886
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 13,857
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 6,330
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 6,330
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 556
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 129,029
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 394
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 182
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 212
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 128,635
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 17,943
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17,943
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 106,170
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 992
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 656
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,874
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 176,239
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 176,239
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 171,560
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 97,261
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,261
D. Služby (účtová skupina 51) 33,572
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 21,075
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 14,584
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 5,403
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,088
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 822
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 12,527
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 12,527
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 42
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,679
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 39,145
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,163
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 323
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 323
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,840
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,163
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,516
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 556
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35710578 DIČ: 2020203306 IČ DPH: SK2020203306
 • Sídlo: HAPPY END, Bratislavská 83, 90201, Pezinok
 • Dátum vzniku: 21 Februára 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jaroslav Čulík Hviezdoslavova 45 Senec 903 01 21.02.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Jaroslav Čulík 6 639 € (100%) Hviezdoslavova 45 Senec 903 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.09.2011Zrušeny spoločníci:
   Anton Baláž Banícka 16 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Anton Baláž Banícka 16 Pezinok 902 01
   08.07.2004Nové sidlo:
   Bratislavská 83 Pezinok 902 01
   Nové predmety činnosti:
   výroba výrobkov z plastu
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadom (mimo nebezpečného)
   zhotovovanie ľahkých kovových konštrukcií
   požičovňa športových potrieb
   07.07.2004Zrušené sidlo:
   Moyzesova 2 Pezinok 902 01
   31.01.2000Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Čulík Hviezdoslavova 45 Senec 903 01
   Anton Baláž Banícka 16 Pezinok 902 01
   30.01.2000Zrušeny spoločníci:
   Anton Baláž Banícka 16 Pezinok 902 01
   Ing. Jaroslav Čulík Seberíniho 21 Bratislava 821 03
   15.08.1997Nové obchodné meno:
   HAPPY END spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Moyzesova 2 Pezinok 902 01
   14.08.1997Zrušené obchodné meno:
   ARTLUX spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Banícka 6 Pezinok 902 01
   21.02.1997Nové obchodné meno:
   ARTLUX spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Banícka 6 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   reklama a propagácia
   Noví spoločníci:
   Anton Baláž Banícka 16 Pezinok 902 01
   Ing. Jaroslav Čulík Seberíniho 21 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jaroslav Čulík Hviezdoslavova 45 Senec 903 01
   Anton Baláž Banícka 16 Pezinok 902 01