Vytvoriť faktúru

J N C - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno J N C
IČO 35710586
DIČ 2020973614
IČ DPH SK2020973614
Dátum vzniku 21 Februára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo J N C
Koncová 29
83107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 48 396 €
Zisk -4 617 €
Aktíva 49 899 €
Vlastný kapitál -956 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 18,126
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 18,126
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 18,126
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,702
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 7,467
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 145
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,090
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 26,828
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -5,573
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -8,259
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,617
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 32,401
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 32,401
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 129
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,076
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 29,196
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 48,396
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 48,396
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 51,974
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,902
C. Služby (účtová skupina 51) 38,285
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 420
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 8,367
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -3,578
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 5,209
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 80
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 80
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -79
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -3,657
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -4,617
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35710586 DIČ: 2020973614 IČ DPH: SK2020973614
 • Sídlo: J N C, Koncová 29, 83107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Februára 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jozef Nemšovský Koncová 29 Bratislava 831 07 21.02.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Jozef Nemšovský 3 319 € (50%) Koncová 29 Bratislava 831 07
  Ružena Nemšovská 3 319 € (50%) Koncová 29 Bratislava 831 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.04.1999Noví spoločníci:
   Jozef Nemšovský Koncová 29 Bratislava 831 07
   Ružena Nemšovská Koncová 29 Bratislava 831 07
   12.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Ružena Nemšovská Koncová 29 Bratislava 831 07
   Jozef Nemšovský Koncová 29 Bratislava 831 07
   21.02.1997Nové obchodné meno:
   J N C , spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Koncová 29 Bratislava 831 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľska činnosť v oblasti obchodu a služieb
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ružena Nemšovská Koncová 29 Bratislava 831 07
   Jozef Nemšovský Koncová 29 Bratislava 831 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Nemšovský Koncová 29 Bratislava 831 07