Vytvoriť faktúru

ADRES - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ADRES
IČO 35710624
DIČ 2020228056
IČ DPH SK2020228056
Dátum vzniku 24 Februára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ADRES
Pri trati 15
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 045 €
Zisk -1 268 €
Aktíva 23 275 €
Vlastný kapitál -3 785 €
Kontaktné informácie
Email adres@adres.sk
Phone(s) 0263531548, 0263531549, 0263531550, 0800111000, 0903234512
Mobile phone(s) +421903230143, 0903230143, 0903234512
Fax(es) 0263531548
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 9,014
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,580
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,203
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 9,014
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -5,053
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 4,913
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -15,337
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,268
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 14,067
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 840
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 3,264
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 699
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,605
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 9,963
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 4,045
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,045
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 2,220
C. Služby (účtová skupina 51) 1,979
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 236
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,825
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,979
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,133
M. Nákladové úroky (562) 1,664
N. Kurzové straty (563) 110
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 359
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,133
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -308
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,268
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015