Vytvoriť faktúru

ALBAINVEST - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ALBAINVEST
IČO 35710667
DIČ 2020252531
IČ DPH SK2020252531
Dátum vzniku 24 Februára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALBAINVEST
Odeská 3
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 353 168 €
Zisk 35 846 €
Aktíva 878 221 €
Vlastný kapitál -310 412 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0905648410
Mobile phone(s) 0905648410
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 986,120
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 37,639
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 37,639
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 2,252
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 3,591
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 31,796
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 948,193
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 494,209
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 494,209
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,638
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 6,638
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,638
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 447,346
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 447,188
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 158
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 288
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 288
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 986,120
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -274,566
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 36,513
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 36,513
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 138
2. Ostatné fondy (427, 42X) 138
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -347,063
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 86,137
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -433,200
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 35,846
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,241,112
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,241,106
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 511,743
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 511,743
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 720,218
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,145
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 6
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 19,574
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 600
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 18,974
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 353,169
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 353,168
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 353,168
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 311,729
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,962
D. Služby (účtová skupina 51) 8,422
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 600
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 298,745
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 41,439
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 340,784
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 298,937
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 298,746
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 190
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 301,650
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 298,746
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,904
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,713
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 38,726
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 35,846
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35710667 DIČ: 2020252531 IČ DPH: SK2020252531
 • Sídlo: ALBAINVEST, Odeská 3, 82106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Februára 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Imrich Mikuš Kľukatá 48/B Bratislava 821 05 24.02.1997
  JUDr. Miroslav Baláž 17. Novembra 40 Trenčianske Teplice 914 51 02.04.2001
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Imrich Mikuš 18 257 € (50%) Kľukatá 48/B Bratislava 821 05
  PETRONIUS, spol. s r.o. 18 257 € (50%) Trenčianske Teplice 914 51
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.01.2014Nové sidlo:
   Odeská 3 Bratislava 821 06
   Noví spoločníci:
   Imrich Mikuš Kľukatá 48/B Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Imrich Mikuš Kľukatá 48/B Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 24.02.1997
   JUDr. Miroslav Baláž 17. Novembra 40 Trenčianske Teplice 914 51 Vznik funkcie: 02.04.2001
   24.01.2014Zrušené sidlo:
   Koceľová 17 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Imrich Mikuš Nová Lipnica 410 Dunajská Lužná 900 42
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Imrich Mikuš Nová Lipnica 410 Dunajská Lužná 900 42 Vznik funkcie: 24.02.1997
   JUDr. Miroslav Baláž Podjavorinskej 8 Trenčianske Teplice Vznik funkcie: 02.04.2001
   27.02.2003Nový štatutárny orgán:
   Imrich Mikuš Nová Lipnica 410 Dunajská Lužná 900 42 Vznik funkcie: 24.02.1997
   JUDr. Miroslav Baláž Podjavorinskej 8 Trenčianske Teplice Vznik funkcie: 02.04.2001
   26.02.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Miroslav Baláž Podjavorinskej 8 Trenčianske Teplice
   Imrich Mikuš Nová Lipnica 410 Dunajská Lužná 900 42
   01.06.2001Noví spoločníci:
   PETRONIUS, spol. s r.o. IČO: 31 597 891 SNP 123 Trenčianske Teplice 914 51
   Imrich Mikuš Nová Lipnica 410 Dunajská Lužná 900 42
   31.05.2001Zrušeny spoločníci:
   PETRONIUS, spol. s r.o. IČO: 31 597 891 Sady Cyrila a Metoda 6/30 Nová Dubnica 018 51
   Imrich Mikuš Nová Lipnica 410 Dunajská Lužná 900 42
   17.04.2001Noví spoločníci:
   PETRONIUS, spol. s r.o. IČO: 31 597 891 Sady Cyrila a Metoda 6/30 Nová Dubnica 018 51
   Imrich Mikuš Nová Lipnica 410 Dunajská Lužná 900 42
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Miroslav Baláž Podjavorinskej 8 Trenčianske Teplice
   16.04.2001Zrušeny spoločníci:
   Imrich Mikuš Nová Lipnica 410 Dunajská Lužná 900 42
   Vladimír Zeman Grosslingova 6 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Zeman Grosslingova 6 Bratislava 811 09
   13.07.1998Noví spoločníci:
   Imrich Mikuš Nová Lipnica 410 Dunajská Lužná 900 42
   Vladimír Zeman Grosslingova 6 Bratislava 811 09
   12.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Imrich Mikuš Nová Lipnica 410 Dunajská Lužná 900 42
   Vladimír Zeman Grosslingova 6 Bratislava 811 09
   24.02.1997Nové obchodné meno:
   ALBAINVEST, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Koceľová 17 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť
   fotografické služby
   výskum trhu a verejnej mienky
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu činnosťi
   Noví spoločníci:
   Imrich Mikuš Nová Lipnica 410 Dunajská Lužná 900 42
   Vladimír Zeman Grosslingova 6 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Imrich Mikuš Nová Lipnica 410 Dunajská Lužná 900 42
   Vladimír Zeman Grosslingova 6 Bratislava 811 09