Vytvoriť faktúru

Technologies - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Technologies
IČO 35710675
DIČ 2020218244
IČ DPH SK2020218244
Dátum vzniku 24 Februára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Technologies
Púpavová 75
84104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 73 374 €
Zisk -6 022 €
Aktíva 287 697 €
Vlastný kapitál -21 087 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0220714412, 0264360110
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 12,419
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 12,419
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,922
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 238,086
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 141,221
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 84,733
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,132
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 250,505
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -27,109
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -28,390
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -6,022
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 277,614
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 87
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 277,527
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 14,396
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 430
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,869
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 260,832
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 73,374
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,180
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 72,123
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 71
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 78,124
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 21,386
C. Služby (účtová skupina 51) 36,715
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 19,628
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 385
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -4,750
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 15,202
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 313
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 313
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -312
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -5,062
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -6,022
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35710675 DIČ: 2020218244 IČ DPH: SK2020218244
 • Sídlo: Technologies, Púpavová 75, 84104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Februára 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Pavel Mariani Púpavová 24 Bratislava 841 04 24.02.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Pavel Mariani 6 639 € (100%) Púpavová 24 Bratislava 841 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.03.2009Zrušeny predmety činnosti:
   výroba a opravy elektrických šijacích strojov a elektrických prístrojov pre domácnosť
   17.03.2009Nové sidlo:
   Púpavová 75 Bratislava 841 04
   Nové predmety činnosti:
   výroba a dodávka elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, ak ide o výrobu a dodávku elektriny v solárnych zariadeniach
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Mariani Púpavová 24 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Mariani Púpavová 24 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 24.02.1997
   16.03.2009Zrušené sidlo:
   Bernolákova 4 Senec 903 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Mariani Púpavová 28 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Mariani Púpavová 28 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 24.02.1997
   03.06.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Slavomír Korgo Rokošova II. 33/278 Močenok 951 31 Vznik funkcie: 05.01.2005
   20.01.2005Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Slavomír Korgo Rokošova II. 33/278 Močenok 951 31 Vznik funkcie: 05.01.2005
   19.01.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   20.10.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Mariani Púpavová 28 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 24.02.1997
   19.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Mariani Púpavová 28 Bratislava 841 04
   25.02.2002Nové predmety činnosti:
   inštalácie, opravy a revízie elektrickej požiarnej signalizácie
   poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb
   13.06.2001Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Mariani Púpavová 28 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   12.06.2001Zrušeny spoločníci:
   Michal Bittner Púpavová 28 Bratislava 841 04
   Ing. Pavel Mariani Púpavová 28 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Michal Bittner Púpavová 28 Bratislava 841 04
   23.10.2000Nové obchodné meno:
   Technologies, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bernolákova 4 Senec 903 01
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   poradenská a lektorská činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   reklamná a propagačná činnosť
   vykonávanie administratívnych prác
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   projektovanie elektrických zariadení
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   elektroinštalatérstvo
   montáž, údržba a opravy telekomunikačných zariadení
   výroba a opravy elektrických šijacích strojov a elektrických prístrojov pre domácnosť
   22.10.2000Zrušené obchodné meno:
   Software Technologies s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Andreja Sládkoviča 47 Senec 903 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   poradenská a lektorská činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   reklamná a propagačná činnosť
   vykonávanie administratívnych prác
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   19.04.2000Noví spoločníci:
   Michal Bittner Púpavová 28 Bratislava 841 04
   18.04.2000Zrušeny spoločníci:
   Michal Bittner Púpavová 28 Bratislava 841 04
   Mgr. Richard Habrovský Pod rovnicami 30 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Richard Habrovský Pod rovnicami 30 Bratislava 841 04
   16.07.1999Nové sidlo:
   Andreja Sládkoviča 47 Senec 903 01
   15.07.1999Zrušené sidlo:
   Ľ. Fullu 9 Bratislava 841 05
   15.02.1999Noví spoločníci:
   Michal Bittner Púpavová 28 Bratislava 841 04
   Ing. Pavel Mariani Púpavová 28 Bratislava 841 04
   14.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Michal Bittner Púpavová 28 Bratislava 841 04
   Ing. Pavel Mariani Púpavová 28 Bratislava 841 04
   24.02.1997Nové obchodné meno:
   Software Technologies s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ľ. Fullu 9 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   poradenská a lektorská činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   reklamná a propagačná činnosť
   vykonávanie administratívnych prác
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Michal Bittner Púpavová 28 Bratislava 841 04
   Mgr. Richard Habrovský Pod rovnicami 30 Bratislava 841 04
   Ing. Pavel Mariani Púpavová 28 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Michal Bittner Púpavová 28 Bratislava 841 04
   Mgr. Richard Habrovský Pod rovnicami 30 Bratislava 841 04
   Ing. Pavel Mariani Púpavová 28 Bratislava 841 04