Vytvoriť faktúru

CETRA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CETRA
IČO 35710730
DIČ 2020206628
IČ DPH SK2020206628
Dátum vzniku 21 Februára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CETRA
Plavecký Štvrtok 270
90068
Plavecký Štvrtok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 314 234 €
Zisk 16 444 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421347793114
Mobile phone(s) +421903463714
Fax(es) 0336422256
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 249,104
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 9,205
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 9,205
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 9,205
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 239,505
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 3,581
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,763
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,818
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 22,339
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 22,339
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 22,339
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 213,585
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 10,246
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 203,339
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 394
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 394
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 249,104
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 204,039
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 929
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 929
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 180,027
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 180,027
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 16,444
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 45,065
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,145
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,145
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 43,920
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 25,716
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 25,716
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 9,952
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,167
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,506
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,579
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 312,917
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 314,234
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 301,916
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 11,001
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,317
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 292,228
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 146,108
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 71,841
D. Služby (účtová skupina 51) 14,016
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 47,509
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 34,324
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 11,771
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,414
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 449
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 12,192
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 12,192
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 113
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 22,006
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 80,952
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 5
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 844
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 844
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -839
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 21,167
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 4,723
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 4,723
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 16,444
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35710730 DIČ: 2020206628 IČ DPH: SK2020206628
 • Sídlo: CETRA, Plavecký Štvrtok 270, 90068, Plavecký Štvrtok
 • Dátum vzniku: 21 Februára 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jozef Kimlička 270 Plavecký Štvrtok 900 68 21.02.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Jozef Kimlička 6 639 € (100%) 270 Plavecký Štvrtok 900 68
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.05.2005Nové predmety činnosti:
   kovoobrábanie
   zámočníctvo
   povrchová úprava kovov
   30.11.1999Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Kimlička 270 Plavecký Štvrtok 900 68
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   29.11.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Kimlička 270 Plavecký Štvrtok 900 68
   Róbert Krajčo Znievska 5 Bratislava 851 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Róbert Krajčo Znievska 5 Bratislava 851 06
   20.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Kimlička 270 Plavecký Štvrtok 900 68
   Róbert Krajčo Znievska 5 Bratislava 851 06
   19.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Kimlička 270 Plavecký Štvrtok 900 68
   Róbert Krajčo Znievska 5 Bratislava 851 06
   21.02.1997Nové obchodné meno:
   CETRA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   270 Plavecký Štvrtok 900 68
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti strojárstva
   sprostredkovanie dopravy
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Kimlička 270 Plavecký Štvrtok 900 68
   Róbert Krajčo Znievska 5 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Kimlička 270 Plavecký Štvrtok 900 68
   Róbert Krajčo Znievska 5 Bratislava 851 06